Kế toán thuế tại doanh nghiệp

Vũ Gia Sang

(0 Đánh giá)
1.500.000đ
850.000đ

MÔN KẾ TOÁN ÔN THI ĐẠI LÝ THUẾ 2021

Vũ Gia Sang

(0 Đánh giá)
2.500.000đ
1.000.000đ

MÔN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

Võ Hưng

(0 Đánh giá)
3.500.000đ
3.000.000đ

Phần mềm kế toán Fast Accounting

Vũ Gia Sang

(0 Đánh giá)
1.500.000đ
940.000đ

Kế toán tài chính

Vũ Gia Sang

(2 Đánh giá)
1.500.000đ
950.000đ

Nguyên lý kế toán - Kế toán đại cương

Vũ Gia Sang

(0 Đánh giá)
1.990.000đ
999.000đ

Thành thạo sổ sách kế toán và báo cáo tài chính trên Excel

Vũ Gia Sang

(0 Đánh giá)
1.500.000đ
940.000đ

IFRSE02 - Nhóm chuẩn mực IFRS áp dụng phổ biến về tài sản

Vũ Gia Sang

(0 Đánh giá)
3.000.000đ
1.500.000đ

IFRSE01 - Chuyển đổi Báo cáo tài chính VAS theo tiêu chuẩn IFRS

Vũ Gia Sang

(0 Đánh giá)
3.000.000đ
1.500.000đ

Nhập môn Kế toán tài chính theo Chuẩn quốc tế IFRS

Vũ Gia Sang

(0 Đánh giá)
3.000.000đ
1.500.000đ

Kế toán thực tế trên phần mềm MISA 2021

Vũ Gia Sang

(0 Đánh giá)
1.500.000đ
990.000đ

Kế toán tổng hợp từ A - Z chỉ trong 30 buổi học

Vũ Gia Sang

(0 Đánh giá)
4.990.000đ
2.499.000đ

Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Vũ Gia Sang

(0 Đánh giá)
1.990.000đ
999.000đ

Trọn bộ Kinh nghiệm Kê khai và Xử lý thuế Giá trị gia tăng

Vũ Gia Sang

(0 Đánh giá)
1.999.000đ
999.000đ

Kinh nghiệp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Vũ Gia Sang

(0 Đánh giá)
1.990.000đ
999.000đ

Các gói khóa học

Phần mềm kế toán Misa và Fast

Combo 2 Khóa học

Giảng viên: 1

4.600.000đ
1.950.000đ

MỞ LỚP ÔN THI ĐẠI LÝ THUẾ 2021 HỌC ONLINE

Combo 2 Khóa học

Giảng viên: 2

7.000.000đ
4.500.000đ