MÔN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

 • (0 Đánh giá)
Giá gốc: 3.500.000 / Khóa học
Chỉ còn: 3.000.000 / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

  • - Những cá nhân/ tổ chức muốn luyện thi để lấy chứng chỉ, phục vụ cho mục đích mở Đại lý Thuế hoặc hành nghề tư vấn Thuế ở các tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp về kế toán, kiểm toán.
   - Những người làm nghề Kế toán/ Kiểm toán muốn nâng cao trình độ, cập nhật luật thuế hiện hành và hệ thống hóa về nghiệp vụ thuế, áp dụng xử lý công việc thực tế.
   - Sinh viên mới ra trường cần có hiểu biết gốc rễ về thuế, thực hành và lấy kiến thức để phỏng vấn và tiếp cận nghề thuế sau này một cách bài bản ngay từ đầu.
   - Nhà quản lý, các đối tượng tham gia khác có nhu cầu nắm bắt kiến thức thuế cho mục đích quản lý cũng như các mục đích khác.
   - Khóa học đặc biệt phù hợp cho những học viên ôn thi nhiều lần môn Thuế nhưng không thành công, vẫn quên quên nhớ nhớ, không hiểu bản chất, không được đào tạo bài bản, chưa tìm được phương pháp luyện thi và học tập hiệu quả dẫn đến nản chí và dễ bỏ cuộc.

Giới thiệu khóa học

Bạn không cần phải đến các trung tâm để ôn thi mà đến với Kế Toán Trực Tuyến bạn có thể học ngay ở nhà, học xong buổi bạn có thể xem lại nếu như bạn chưa hiểu kỹ.

Nội dung trong khóa học bao chùm đầy đủ các kiến thức về thuế và kế toán cùng phương pháp vừa dạy lý thuyết kết hợp thực hành ngay sau buổi học, thi thử sẽ giúp bạn tự tin hơn khi vào phòng thi thật.


Buổi 1

Khai giảng: giới thiệu chương trình học, cấu trúc đề thi
Phương pháp học tập hiệu quả, cách sử dụng tài liệu
Tổng quan về thuế và sơ lược về luật quản lý thuế tại Việt Nam

Buổi 2

Hóa đơn
Cập nhật mới về Hóa đơn điện tử

Buổi 3

Thuế GTGT bản chất
Đối tượng của thuế GTGT

Buổi 4

Ôn tập đối tượng thuế GTGT
Giá tính thuế, Thời điểm tính thuế, Phương pháp, Kỳ kê khai

Buổi 5

Điều kiện và Nguyên tắc khấu trừ VAT đầu vào
Bài tập ví dụ, Phương pháp làm bài tập

Buổi 6

Ôn tập Điều kiện và Nguyên tắc Khấu trừ VAT
Tờ khai và Nguyên tắc điều chỉnh tờ khai

Buổi 7

Hoàn Thuế
Khai nộp thuế cho chi nhánh, cơ sở phụ thuộc
Ôn tập GTGT

Buổi 8


Chữa bài tập GTGT

Buổi 9


Chữa bài tập GTGT và giải đáp thắc mắc

Buổi 10

Thuế TNDN bản chất, nguyên tắc xác định, phương pháp tính thuế, kỳ kê khai
Thu nhập từ đầu tư nước ngoài
Doanh thu và Chi phí được trừ

Buổi 11

Thu nhập khác và thu nhập miễn thuế TNDN
Nguyên tắc chuyển lỗ và bù trừ lãi lỗ
Thuế suất và Quỹ KHCN nguyên tắc trích lập và sử dụng
Phương pháp làm bài tập dạng 1,2

Buổi 12

Các loại thu nhập đặc thù
Ưu đãi thuế TNDN
Phương pháp làm bài tập dạng 3

Buổi 13

Ôn tập thuế TNDN
Kê khai thuế TNDN nguyên lý và thực hành

Buổi 14

Chữa bài tập TNDN

Buổi 15

Chữa bài tập TNDN và giải đáp thắc mắc

Buổi 16

Thuế TNCN bản chất và nguyên tắc cư trú cho cá nhân
Thu nhập từ Tiền Lương, Tiền Công và Các khoản giảm trừ
Phương pháp làm bài tập dạng lương Gross

Buổi 17

Phương pháp làm bài tập dạng lương Net
Các khoản thu nhập ngoài Tiền Lương, Tiền Công
Kê khai, quyết toán Thuế TNCN

Buổi 18

Ôn tập thuế TNCN
Chữa bài tập TNCN

Buổi 19

Chữa bài tập TNCN và giải đáp thắc mắc

Buổi 20

Thuế TTĐB, XNK
Luyện bài tập thuế TTĐB, XNK

Nội dung khóa học

 • Chi Tiết

Thông tin giảng viên

Võ Hưng
1 Học viên 1 Khóa học
- Giảng viên Võ Hưng Hội tư Vấn Thuế Việt Nam

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%