Kinh nghiệp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

 • (0 Đánh giá)
Giá gốc: 1.990.000 / Khóa học
Chỉ còn: 999.000 / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

 • CAM KẾT học cái gì LÀM ĐƯỢC cái đó

  Nắm rõ hệ thống quản lý pháp luật về thuế TNDN, các công việc thực tế của một kế toán thuế về thuế TNDN hàng tháng, hàng quý, cuối năm

  Nắm rõ quy trình thực hiện các bước kê khai, quyết toán thuế TNDN trong doanh nghiệp

  Nắm rõ những khoản CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ và KHÔNG ĐƯỢC TRỪ

  Nắm rõ THỜI ĐIỂM GHI NHẬN doanh thu và sự khác biệt về ghi nhận doanh thu giữa thuế và kế toán.

  XỬ LÝ TỐT các khoản CHI PHÍ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ - từ đó tối ưu số thuế phải nộp

  THÀNH THẠO việc TẠM TÍNH và THỰC HÀNH QUYẾT TOÁN thuế TNDN

  Nắm rõ các chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán

  Nắm vững nguyên tắc chuyển lỗ và sử dụng lỗ

  Có được một lượng kiến thức thực tế mà một kế toán bình thường mất khoảng 2 năm mới có được

Giới thiệu khóa học

Hiểu về thuế thu nhập doanh nghiệp, biết cách kê khai, quyết toán thuế TNDN, xử lý các tình huống cụ thể, giúp kế toán viên tự tin trong công việc


Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là gì?

Bên cạnh thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thì thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cũng rất được quan tâm, nhất là đối với những nhà quản lý, kế toán viên thuế cho doanh nghiệp. Mặc dù hiện nay chưa có một khái niệm cụ thể về thuế thu nhập doanh nghiệp, song thông qua các quy định về luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì chúng ta có thể hiểu:

Thuế TNDN là loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác theo quy định của pháp luật.

Điều này có nghĩa một doanh nghiệp hoạt động sẽ cần phải đóng rất nhiều loại thuế theo quy định của pháp luật, nếu nhà quản lý và bộ phận kế toán thuế không hiểu và nắm rõ được thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ rất dễ dẫn đến việc quyết toán thuế và nộp thuế có sai sót, rủi ro cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tồn tại của doanh nghiệp về lâu dài.

Hiểu được nhu cầu cấp thiết của thuế TNDN tới các doanh nghiệp, mong muốn tìm học một khóa học chuyên sâu về thuế TNDN dành cho các nhà quản lý và kế toán, khóa học "Trọn bộ Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp từ A - Z" được ra đời và giảng dạy bởi Giảng viên - chuyên gia giàu kinh nghiệm

Hình thức học trực tuyến qua Zoom.

Nội dung khóa học

 •  Bài 1: Giới thiệu khóa học và Tải tài liệu Học thử 13:28
 •  Bài 2: Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 •  Bài 3: Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp
 •  Bài 4: Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp
 •  Bài 5 : Doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài 6: Thời điểm xác định doanh thu
 • Bài 7: So sánh thời điểm xuất hóa đơn, ghi nhận thuế GTGT và thuế TNDN
 • Bài 8: Doanh thu tính thuế trong một số trường hợp - Phần 1
 • Bài 9: Doanh thu tính thuế trong một số trường hợp - Phần 2
 •  Bài 10: Doanh thu tính thuế trong một số trường hợp - Phần 3
 •  Bài 11: Sự khác biệt về ghi nhận doanh thu giữa thuế và kế toán
 • Bài 12: Tình huống về thời điểm ghi nhận doanh thu
 • Bài 13: Chính sách giá bán - Tối ưu doanh thu
 • Bài 14: Điều kiện ghi nhận một khoản chi phí là được trừ - Phần 1
 • Bài 15: Điều kiện ghi nhận một khoản chi phí là được trừ - Phần 2
 • Bài 16: Thế nào là thanh toán không dùng tiền mặt - Phần 1
 • Bài 17: Thế nào là thanh toán không dùng tiền mặt - Phần 2
 • Bài 18: Xử lý chi phí do thiên tai hỏa hoạn, hư hỏng, hết date
 • Bài 19: Xử lý khấu hao TSCĐ không phục vụ cho sản xuất kinh doanh
 • Bài 20: Xử lý khấu hao TSCĐ không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp
 • Bài 21: Xử lý khấu hao TSCĐ không thuộc ghi chép trong sổ sách kế toán
 • Bài 22: Xử lý khấu hao TSCĐ vượt khung khấu hao quy định
 • Bài 23: Xử lý khấu hao TSCĐ vượt mức trần về giá trị khấu hao
 • Bài 24: Khấu hao đối với công trình trên đất
 • Bài 25: Xử lý khấu hao TSCĐ tạm dừng hoạt động
 • Bài 26: Xử lý chi phí vượt định mức, dự toán
 • Bài 27: Xử lý chi phí mua vào không có hóa đơn
 • Bài 28: Xử lý chi phí thuê tài sản của cá nhân
 • Bài 29: Xử lý chi phí tiền lương cho người lao động
 • Bài 30: Các tình huống thường gặp về chi phí tiền lương - Phần 1
 • Bài 31: Các tình huống thường gặp về chi phí tiền lương - Phần 2
 • Bài 32: Các câu hỏi thường gặp về chi phí tiền lương - Phần 1
 • Bài 33: Các câu hỏi thường gặp về chi phí tiền lương - Phần 2
 • Bài 34: Các câu hỏi thường gặp về chi phí tiền lương - Phần 3
 • Bài 35: Làm rõ về trích lập dự phòng tiền lương
 • Bài 36: Tiền lương của chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc Cty TNHH một thành viên
 • Bài 37: Xử lý chi phí tiền lương trong hợp đồng giao khoán
 • Bài 38: Xử lý chi phí tiền lương, tiền công có tính chất vụ việc
 • Bài 39: Xử lý chi phí trang phục
 • Bài 40: Xử lý chi phí tiền ăn
 • Bài 41: Xử lý chi phí xăng xe, điện thoại
 • Bài 42: Xử lý chi phí công tác phí - Phần 1
 • Bài 43: Xử lý chi phí công tác phí - Phần 2
 • Bài 44: Xử lý chi phí điện, nước khi thuế địa điểm kinh doanh
 • Bài 45: Xử lý chi phí với tài sản không thỏa mãn là tài sản cố định
 • Bài 46: Xử lý chi phí lãi vay
 • Bài 47: Xử lý chi phí lãi vay khi quỹ tiền mặt ảo
 • Bài 48: Xử lý lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái
 • Bài 49: Xử lý chi phí không tương ứng với doanh thu tính thuế
 • Bài 50: Xử lý chi phí phúc lợi
 • Bài 51: Xử lý chi phí tài trợ
 • Bài 52: Xử lý chi phí vi phạm hành chính, vi phạm hợp đồng
 • Bài 53: Kết luận chung về chi phí không được trừ
 • Bài 54: Thu nhập khác
 • Bài 55: Thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài 56: Xác định lỗ và nguyên tắc chuyển lỗ
 • Bài 57: Tình huống chuyển lỗ thực tế - Phần 1
 • Bài 58: Tình huống chuyển lỗ thực tế - Phần 2
 • Bài 59: Tình huống chuyển lỗ thực tế - Phần 3
 • Bài 60: Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ
 • Bài 61: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài 62: Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp - Phần 1
 • Bài 63: Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp - Phần 2
 • Bài 64: Căn cứ ước tính doanh thu, chi phí khi tạm nộp thuế TNDN - Phần 1
 • Bài 65: Căn cứ ước tính doanh thu, chi phí khi tạm nộp thuế TNDN - Phần 2
 • Bài 66: Căn cứ ước tính doanh thu, chi phí khi tạm nộp thuế TNDN - Phần 3
 • Bài 67: Một số điểm lưu ý khi ước tính doanh thu, chi phí
 • Bài 68: Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài 69: Giới thiệu tờ khai quyết toán thuế TNDN và căn cứ lập
 • Bài 70: Điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận theo luật thuế TNDN - Phần 1
 • Bài 71: Điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận theo luật thuế TNDN - Phần 2
 • Bài 72: Điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận theo luật thuế TNDN - Phần 3
 • Bài 73: Điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận theo luật thuế TNDN - Phần 4 - Xử lý chi phí không được trừ
 • Bài 74: Hướng dẫn điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận theo luật thuế TNDN - Phần 5
 • Bài 75: Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp - Phần 1
 • Bài 76: Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp - Phần 2
 • Bài 77: Thực hành quyết toán thuế TNDN cho một doanh nghiệp cụ thể
 • Bài 78: Kê khai bổ sung điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài 79: Tổng kết khóa học

Thông tin giảng viên

Vũ Gia Sang
170 Học viên 14 Khóa học
- Giảng viên tại học viện CEO

Giảng viên Vũ Gia Sang được biết đến là một chuyên gia Chiến lược và xây dựng Tổ chức hàng đầu tại Việt Nam. Ông mang trong mình những hoài bão, tâm nguyện về một sự thay đổi mang tính chất cơ bản và nền tảng. Tư tưởng xuyên suốt của ông là: Truyền bá, Reo rắc và Thức tỉnh. Những kinh nghiệm mà ông chia sẻ với học viên trong các bài giảng chính là những trải nghiệm thực tế nhất trên con đường đời của ông. 

Hiện nay ông đang giữ các vị trí

Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần bất động sản Nhà Sang
Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần gạch Bắc Hà
Giám đốc công ty TNHH kiểm toán - kế toán thuế Việt Nam
Giám đốc công ty TNHH Tư vấn quản lý doanh nghiệp Kinh Bắc
Giám đốc công ty TNHH truyền thông quảng cáo Marketing quốc tế
Giám đốc công ty TNHH học viện CEO
Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Manulife Việt Nam

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%