Nguyên lý kế toán - Kế toán đại cương

  • (0 Đánh giá)
Giá gốc: 1.990.000 / Khóa học
Chỉ còn: 999.000 / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

 Giúp học viên hiểu được kế toán ra đời và phát triển trên cơ sở thực tiễn hoạt

động kinh tế, gắn liền với sự phát triển của các nền kinh tế qua từng thời kỳ.

 Giới thiệu đôí tượng của môn học và các nguyên tắc cơ bản chi phôí môn

học, làm hành lang cho các chương tiếp theo.

Giới thiệu khóa học

Nguyên lý kế toán chương 1 (kế toán đại cương) là môn học nền tảng cho các chuyên ngành kế toán khác như kế toán quản trị và kế toán tài chính. Nội dung của các chương có tính liên kết với nhau, yêu cầu các bạn không bỏ lỡ bất cứ chương nào.

Nguyên lý kế toán chương 1 sẽ giới thiệu cho các bạn hiểu kế toán là như thế nào nên lý thuyết hơi nhiều, và mình đã tóm gọn hết sức có thể. Qua các chương sau lý thuyết sẽ giảm đi nhiều và bài tập sẽ khó hơn.


Chương I: Tổng quan về kế toán
Chương II. Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh
Chương III. Tài khoản kế toán và ghi sổ kép
Chương IV. Tính giá các đối tượng kế toán
Chương V. Chứng từ kế toán và kiểm kê
Chương VI. Kế toán chi phí sản xuất -tính giá thành và xác định kết quả kinh doanh

Bài tập nguyên lý kế toán

Hình thức học trực tuyến qua Zoom.

Nội dung khóa học

  • Tài liệu

Thông tin giảng viên

Vũ Gia Sang
170 Học viên 14 Khóa học
- Giảng viên tại học viện CEO

Giảng viên Vũ Gia Sang được biết đến là một chuyên gia Chiến lược và xây dựng Tổ chức hàng đầu tại Việt Nam. Ông mang trong mình những hoài bão, tâm nguyện về một sự thay đổi mang tính chất cơ bản và nền tảng. Tư tưởng xuyên suốt của ông là: Truyền bá, Reo rắc và Thức tỉnh. Những kinh nghiệm mà ông chia sẻ với học viên trong các bài giảng chính là những trải nghiệm thực tế nhất trên con đường đời của ông. 

Hiện nay ông đang giữ các vị trí

Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần bất động sản Nhà Sang
Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần gạch Bắc Hà
Giám đốc công ty TNHH kiểm toán - kế toán thuế Việt Nam
Giám đốc công ty TNHH Tư vấn quản lý doanh nghiệp Kinh Bắc
Giám đốc công ty TNHH truyền thông quảng cáo Marketing quốc tế
Giám đốc công ty TNHH học viện CEO
Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Manulife Việt Nam

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%