Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân

 • (0 Đánh giá)
Giá gốc: 1.990.000 / Khóa học
Chỉ còn: 999.000 / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ học được gì

  Hiểu rõ hệ thống quản lý pháp luật về thuế TNCN

  THÀNH THẠO CÁCH LẬP BẢNG LƯƠNG TRÊN EXCEL

  THÀNH THẠO việc KÊ KHAI và QUYẾT TOÁN thuế TNCN

  Có được một lượng kiến thức thực tế mà một kế toán bình thường mất khoảng 2 năm mới có được

  TỐI ƯU SỐ THUẾ phải nộp cho người lao động, mang lại LỢI ÍCH hoc doanh nghiệp

  Nắm rõ công việc thực tế của một kế toán thuế về thuế TNCN hàng tháng, hàng quý, cuối năm

  Nắm rõ quy trình thực hiện các bước kê khai, quyết toán thuế TNCN trong doanh nghiệp

  Nắm rõ cách tính thuế TNCN cho từng đối tượng lao động, từng loại hợp đồng lao động

Giới thiệu khóa học

Hướng dẫn cách kê khai và làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân, giúp kế toán viên tự tin trong công việc


Khóa học Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ A – Z , được giảng dạy bởi Giảng viên - chuyên gia giàu kinh nghiệm với các nội dung chính có trong khóa học:

 • Hướng dẫn chi tiết cài đặt và sử dụng các phần mềm kê khai thuế
 • Hiểu được các quy định chung về thuế thu nhập cá nhân
 • Phân biệt KHOÁN CHI và HỖ TRỢ
 • Cách tính thuế thu nhập cá nhân với mỗi loại hợp đồng
 • Cách xây dựng lương phù hợp để KHÔNG PHẢI ĐÓNG thuế TNCN
 • Cách ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ thu nhập cho người lao động và người phụ thuộc
 • Hướng dẫn cách lập bảng lương theo từng loại hợp đồng
 • Nguyên tắc chung khi kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • Thủ tục sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
 • Chia sẻ các tình huống về thuế thu nhập cá nhân
 • Kê khai, tính thuế cho cá nhân có tài sản cho thuê, ký hợp đồng giao khoán...

 Với 69 bài giảng được chia thành 4 học phần khác nhau, học viên sẽ được giới thiệu, cung cấp kiến thức và thực hành ngay các bài tập có tính ứng dụng cao vào công việc có trong các học phần như tính toán thu nhập miễn thuế, tính thuế thu nhập cá nhân theo hợp đồng, kê khai thuế thu nhập cá nhân, hoàn thuế, học tin học văn phòng cơ bản,...

Khóa học phù hợp với:

 • Sinh viên các ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, Kinh doanh, Nhân sự... chưa có kinh nghiệm làm thực tế 
 • Kế toán viên chưa có kinh nghiệm làm kế toán thuế, chưa được và chưa biết kê khai, quyết toán về thuế TNCN
 • Chủ doanh nghiệp, nhà quản lý, tổ chức cần tìm hiểu để theo dõi, đôn đốc nhân sự và quản lý thu chi trong doanh nghiệp
 • Các đối tượng khác có nhu cầu...

 Tham gia ngay khóa học "Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ A – Z" của giảng viên để sớm trở thành một kế toán viên chuyên nghiệp!

Hình thức học trực tuyến qua Zoom.

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Giới thiệu khóa học
 • Bài 2: Đôi nét về thuế Thu nhập cá nhân
 • Bài 3: Người nộp thuế thu nhập cá nhân
 • Bài 4: Điều kiện xác định cá nhân cư trú, không cư trú
 •  Bài 5: Các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công
 •  Bài 6: Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân - Phần 1
 •  Bài 7: Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân - Phần 2
 •  Bài 8: Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân - Phần 3
 •  Bài 9: Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân - Phần 4
 •  Bài 10: Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân - Phần 5
 •  Bài 11: Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân - Phần 6
 •  Bài 12: Làm rõ khoán chi và hỗ trợ thu nhập
 •  Bài 13: Thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân
 •  Bài 14: Bài tập tính thu nhập miễn thuế
 •  Bài 15: Căn cứ tính thuế đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên
 •  Bài 16: Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân
 •  Bài 17: Các khoản giảm trừ và mức giảm trừ
 •  Bài 18: Nguyên tắc giảm trừ bản thân
 •  Bài 19: Nguyên tắc giảm trừ người phụ thuộc
 •  Bài 20: Người phụ thuộc gồm những ai
 •  Bài 21: Đăng ký người phụ thuộc
 •  Bài 22: Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc
 •  Bài 23: Lập mẫu biểu đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
 •  Bài 24: Thay đổi nơi làm việc có phải đăng ký lại người phụ thuộc không
 •  Bài 25: Bài tập tính thuế thu nhập cá nhân - hợp đồng trên 3 tháng - Phần 1
 •  Bài 26: Bài tập tính thuế thu nhập cá nhân - hợp đồng trên 3 tháng - Phần 2
 •  Bài 27: Lập bảng lương đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên - Phần 1
 •  Bài 28: Lập bảng lương đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên - Phần 2
 •  Bài 29: Lập bảng lương đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên - Phần 3
 •  Bài 30: Lập bảng lương đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên - Phần 4
 •  Bài 31: Lập bảng lương đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên - Phần 5
 •  Bài 32: Căn cứ tính thuế đối với cá nhân cư trú ký HĐLĐ dưới 3 tháng và cá nhân không ký HĐLĐ
 •  Bài 33: Lập bảng lương với hợp đồng lao động dưới 3 tháng và không ký HĐLĐ
 •  Bài 34: Lập mẫu cam kết thu nhập dưới mức giảm trừ gia cảnh
 •  Bài 35: Căn cứ tính thuế với cá nhân không cư trú
 •  Bài 36: Một số khoản thu nhập chịu thuế khác
 •  Bài 37: Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cấp cho ai
 •  Bài 38: Làm thế nào để có được chứng từ khấu trừ thuế
 •  Bài 39: Quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
 •  Bài 40: Quy định về đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân cho người lao động
 •  Bài 41: Thực hành đăng ký mã số thuế cho người lao động - Phần 1
 •  Bài 42: Thực hành đăng ký mã số thuế cho người lao động - Phần 2
 •  Bài 43: Quy định về đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân cho người phụ thuộc
 •  Bài 44: Thực hành đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc - Phần 1
 •  Bài 45: Thực hành đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc - Phần 2
 •  Bài 46: Nguyên tắc chung về kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 •  Bài 47: Kỳ khai thuế thu nhập cá nhân
 •  Bài 48: Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân
 •  Bài 49: Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thay thuế TNCN
 •  Bài 50: Thủ tục ủy quyền quyết toán thay thuế thu nhập cá nhân
 •  Bài 51: Thực hành kê khai thuế thu nhập cá nhân phần 1
 •  Bài 52: Thực hành kê khai thuế thu nhập cá nhân phần 2
 •  Bài 53: Thực hành kê khai thuế thu nhập cá nhân phần 3
 •  Bài 54: Thực hành kê khai thuế thu nhập cá nhân phần 4
 •  Bài 55: Tình huống quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Phần 1
 •  Bài 56: Tình huống quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Phần 2
 •  Bài 57: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Phần 1
 •  Bài 58: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Phần 2
 •  Bài 59: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Phần 3
 •  Bài 60: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Phần 4
 •  Bài 61: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Phần 5
 •  Bài 62: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Phần 6
 •  Bài 63: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Phần 7
 •  Bài 64: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Phần 8
 •  Bài 65: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Phần 9
 •  Bài 66: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Phần 10
 •  Bài 67: Update Bài tập quyết toán thuế TNCN năm 2020
 •  Bài 68: Hoàn thuế thu nhập cá nhân
 •  Bài 69: Khai bổ sung điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân
 •  Bài 70: Tổng kết

Thông tin giảng viên

Vũ Gia Sang
170 Học viên 14 Khóa học
- Giảng viên tại học viện CEO

Giảng viên Vũ Gia Sang được biết đến là một chuyên gia Chiến lược và xây dựng Tổ chức hàng đầu tại Việt Nam. Ông mang trong mình những hoài bão, tâm nguyện về một sự thay đổi mang tính chất cơ bản và nền tảng. Tư tưởng xuyên suốt của ông là: Truyền bá, Reo rắc và Thức tỉnh. Những kinh nghiệm mà ông chia sẻ với học viên trong các bài giảng chính là những trải nghiệm thực tế nhất trên con đường đời của ông. 

Hiện nay ông đang giữ các vị trí

Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần bất động sản Nhà Sang
Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần gạch Bắc Hà
Giám đốc công ty TNHH kiểm toán - kế toán thuế Việt Nam
Giám đốc công ty TNHH Tư vấn quản lý doanh nghiệp Kinh Bắc
Giám đốc công ty TNHH truyền thông quảng cáo Marketing quốc tế
Giám đốc công ty TNHH học viện CEO
Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Manulife Việt Nam

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%