IFRSE02 - Nhóm chuẩn mực IFRS áp dụng phổ biến về tài sản

 • (0 Đánh giá)
Giá gốc: 3.000.000 / Khóa học
Chỉ còn: 1.500.000 / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

 • Hiểu sâu sắc nhóm chuẩn mực IFRS áp dụng phổ biến

  Trang bị kiến thức nền tảng, hỗ trợ cho quá trình thực hiện chuyển đổi BCTC IFRS từ VAS

  Bắt kịp xu hướng chuyển đổi từ VAS sang áp dụng IFRS đã được Bộ Tài chính thông qua nhanh nhất, hiệu quả nhất

Giới thiệu khóa học

Là khóa học tiếp nối trong series các bài giảng về chuyển đổi BCTC IFRS từ VAS của EAAF. Khóa học tập trung phân tích chi tiết nội dung nhóm chuẩn mực IFRS về các loại tài sản xuất hiện phổ biến ở các doanh nghiệp bao gồm: Hàng tồn kho (IAS02); Bất động sản, nhà xưởng, máy móc thiết bị, bất động sản đầu tư (IAS16); Tài sản vô hình (IAS38) và Tổn thất tài sản (IAS36). Sau khi học xong khóa học, học viên sẽ nắm được những kiến thức cốt lõi của các...


Khóa học này dành cho

Kế toán viên đang hoặc muốn làm việc trong các Công ty FDI, Tập đoàn lớn

Kiểm toán viên, người làm tài chính

Học viên ACCA, CFA, ICAEW

Người muốn phát triển công việc Kế toán quốc tế

Những học viên đã tham gia khóa học IFRSE01

Hình thức học trực tuyến qua Zoom.

Nội dung khóa học

 • Bài 1: IAS02 - Hàng tồn kho là gì
 • Bài 2: IAS02 - Xác định giá trị hàng tồn kho: giá gốc, giá mua, chi phí khác
 • Bài 3: IAS02 - Xác định giá trị hàng tồn kho: chi phí chế biến, phương pháp xác định giá gốc, phương pháp tính giá xuất HTK
 • Bài 4: IAS02 - Giá trị thuần có thể thực hiện được, hạch toán chi phí từ hàng tồn kho và trình bày Thuyết minh BCTC
 • Bài 5: IAS02 - Câu hỏi ôn tập
 • Bài 6: IAS16 - Bất động sản, nhà xưởng, máy móc (PPE) là gì?
 • Bài 7: IAS16 - Ghi nhận ban đầu: xác định nguyên giá, hoạt động phụ…
 • Bài 8: IAS16 - Xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu: nâng cấp, sửa chữa, các mô hình tính giá, khấu hao, tổn thất tài sản…
 • Bài 9: IAS16 - Dừng ghi nhận và trình bày Thuyết minh BCTC
 • Bài 10: IAS16 - Câu hỏi ôn tập
 • Bài 11: IAS40 - Bất động sản đầu tư (IP) là gì?
 • Bài 12: IAS40 - Ghi nhận ban đầu: xác định nguyên giá, hoạt động phụ…
 • Bài 13: IAS40 - Xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu: nâng cấp, sửa chữa, các mô hình tính giá, khấu hao,…
 • Bài 14: IAS40 - Phân loại từ/thành BĐS đầu tư
 • Bài 15: IAS40 - Dừng ghi nhận và trình bày Thuyết minh BCTC
 • Bài 16: IAS40 - Câu hỏi ôn tập
 • Bài 17: IAS38 - Tài sản vô hình là gì?
 • Bài 18: IAS38 - Tiêu chuẩn ghi nhận tài sản vô hình
 • Bài 19: IAS38 - Về các chi phí nội bộ doanh nghiệp hình thành nên tài sản vô hình
 • Bài 20: IAS38 - Xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu, dừng ghi nhận và trình bày Thuyết minh BCTC
 • Bài 21: IAS38 - Câu hỏi ôn tập
 • Bài 22: IAS36 - Tổn thất tải sản - phần 1: khái niệm, kiểm tra tổn thất tài sản
 • Bài 23: IAS36 - Tổn thất tải sản - phần 2: xác định giá trị tổn thất tài sản, hạch toán lỗ tổn thất tài sản

Thông tin giảng viên

Vũ Gia Sang
170 Học viên 14 Khóa học
- Giảng viên tại học viện CEO

Giảng viên Vũ Gia Sang được biết đến là một chuyên gia Chiến lược và xây dựng Tổ chức hàng đầu tại Việt Nam. Ông mang trong mình những hoài bão, tâm nguyện về một sự thay đổi mang tính chất cơ bản và nền tảng. Tư tưởng xuyên suốt của ông là: Truyền bá, Reo rắc và Thức tỉnh. Những kinh nghiệm mà ông chia sẻ với học viên trong các bài giảng chính là những trải nghiệm thực tế nhất trên con đường đời của ông. 

Hiện nay ông đang giữ các vị trí

Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần bất động sản Nhà Sang
Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần gạch Bắc Hà
Giám đốc công ty TNHH kiểm toán - kế toán thuế Việt Nam
Giám đốc công ty TNHH Tư vấn quản lý doanh nghiệp Kinh Bắc
Giám đốc công ty TNHH truyền thông quảng cáo Marketing quốc tế
Giám đốc công ty TNHH học viện CEO
Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Manulife Việt Nam

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%