Cách hoàn thuế thu nhập cá nhân online mới nhất

I. Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân:

Căn cứ theo điều 26 và điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân, cụ thể như sau:

1. Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế (thời điểm đề nghị hoàn thuế).

2. Đối với cá nhân đã
ủy quyền quyết toán thuế cho Doanh nghiệp thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua Doanh nghiệp.
    Doanh nghiệp thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả.

 Xem thêm: Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN


3. Đối với cá nhân thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế.

4. Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng
chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.
    -> Do đó, đối với các cá nhân có số thuế nộp thừa có yêu cầu hoàn thuế thì nộp sau ngày hết hạn nộp Tờ khai Quyết toán cũng không sao nhé.

---------------------------------------------------------------
 

Như vậy: Điều kiện hoàn thuế TNCN gồm:
- Cá nhân nộp thừa tiền thuế TNCN (Nghĩa là: Trong năm cá nhân đó đã tạm nộp số tiền thuế lớn hơn số tiền thuế TNCN phải nộp sau khi Quyết toán)
- Tại thời điểm nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN (Tờ khai Quyết toán thuế TNCN) phải có MST cá nhân.
- Có đề nghị hoàn thuế TNCN.

Xem thêm: Cách đăng ký mã số thuế cá nhân

--------------------------------------------------------------------


2. Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân:

Căn cứ theo Điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân, cụ thể như sau:

1. Hoàn thuế đối với Doanh nghiệp thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có uỷ quyền quyết toán thuế.
 
- Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân mà có số thuế nộp thừa.
-> Nếu đề nghị cơ quan thuế hoàn trả: => Thì Doanh nghiệp nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.


Hồ sơ hoàn thuế TNCN bao gồm:

- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156.
    +) Nếu nộp trực tiếp, các bạn tải Mẫu về tại đây:

Tải về: Giấy đề nghị hoàn trả ngân sách nhà nước Mẫu 01/ĐNHT

    +) Nếu nộp qua mạng, các bạn làm trên phần mềm HTKK rồi kết xuất XML nộp qua mạng nhé (Nhớ đính kèm các chứng từ, biên lai nộp thuế TNCN nhé)

- Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp Doanh nghiệp ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.
    +) Nếu nộp qua mạng: Các bạn scan các bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế TNCN đính kèm vào file Word hoặc Excel -> Sau khi nộp xong Giấy đề nghị hoàn thuế -> Các bạn vào "Tra cứu" -> Để nộp đính kèm nhé.

 ------------------------------------------------------------------
 

2. Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế:

- Nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà: => Khi nộp Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN thì chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào Chỉ tiêu [47] - “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNThoặc Chỉ tiêu [49] - “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau

Như vậy:
- Nếu bạn đề nghị hoàn thuế TNCN thì nhập vào Chỉ tiêu 47
- Nếu bạn chuyển sang kỳ sau thì nhập vào Chỉ tiêu 49


Cách làm Tờ khai Quyết toán 02/QTT-TNCN trên phần mềm HTKK:

- Bước 1: Tải phần mềm HTKK về: Phần mềm HTKK mới nhất

- Bước 2: - Sau khi cài đặt xong các bạn đăng nhập vào phần mềm HTKK bằng MST cá nhân của các bạn:

- Lựa chọn Tờ khai Quyết toán thuế 02/QTT-TNCN:
 

-> Nhập số thuế đề nghị hoàn vào Chỉ tiêu [47] - “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT

 

Cách kê khai các chỉ tiêu trên Tờ khai Quyết toán 02/QTT-TNCN và Bảng kê 02-1BK-QTT-TNCN:

- Để kê khai chính xác các Chỉ tiêu trên Tờ khai Quyết toán 02/QTT-TNCN -> Các bạn bấm chuột trái vào Chỉ tiêu đó -> Rồi bấm phím "F1" để biết hướng dẫn cụ thể kê khai từng chi tiêu nhé.

-> (Các bạn dựa vào Chứng từ khấu trừ thuế TNCN mà DN đã khấu trừ cấp cho các bạn (Mẫu bên dưới) - Hoặc giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (nếu là bạn tự nộp nhé) => Để kê khai các chỉ tiêu trên Tờ khai Quyết toán nhé.


-> Sau khi kê khai xong các chỉ tiêu: Các bạn bấm kết xuất XML hoặc kết xuất Excel


------------------------------------------------------------------------------
 

-> Có 2 cách Nộp Tờ khai Quyết toán 02/QTT-TNCN là nộp trực tiếp (File Excel) hoặc nộp online qua mạng (file XML) (Việc nhận trực tiếp hay qua mạng các bạn làm việc với Chi cục thuế quản lý các bạn nhé)

a) Nếu nộp
trực tiếp các bạn kết xuất bản Excel rồi in thành bản cứng để đi nộp trực tiếp gồm:.
    -
Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN.
    -
Bảng kê 02-1BK-QTT-TNCN (nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, khi các bạn Lập tờ Quyết toán 02/QTT-TNCN trên phần mềm HTKK sẽ có Bảng kê này nhé)
    - Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (là chứng từ khấu trừ thuế mà DN cấp cho các bạn), mẫu bên dưới đây:

    - Chứng minh nhân dân;
    -
Bản chụp hợp đồng lao động (Nếu quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý Doanh nghiệp giảm trừ gia cảnh)
    - Hoặc
sổ hộ khẩu/sổ tạm trú (nếu quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú).

=> Chi tiết về việc nơi nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNCN ở đâu (Chi cục thuế quản lý DN hay Chi cục thuế nơi cư trú)...

-> Các bạn xem tại đây nhé: Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN


-----------------------------------------------------------------------------------------


b) Nếu nộp online qua mạng các bạn kết xuất XML rồi nộp qua trang web:

https://canhan.gdt.gov.vn hoặc http://thuedientu.gdt.gov.vn


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế:
 
Theo khoản 3 Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định:
 
- Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau thì
chậm nhất là 06 (sáu) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế.
 

Xem thêm: Cách tính thuế thu nhập cá nhân

 

----------------------------------------------------------------------------------

Kế Toán Trực Tuyến xin chúc các bạn thành công! Các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về thuế TNCN, THDN ... Kỹ năng quyết toán thuế TNCN, TNDN... có thể tham gia: Lớp học kế toán thuế thực tế chuyên sâu

__________________________________________________

Bài viết cùng danh mục