Hướng dẫn hoạch toán kế toán công ty du lịch

B1: Lên kế hoạch lập dự chi tour cho chi tiết về mọi chi phí: nhân công, xe, quà, các khoản mang tính chất phụ chi phí cho tour du lịch như quà tặng, trò chơi... ( nếu du lịch lữ hành quốc tế thêm em chi phí đăng ký VISA nữa).

 - B2: Kiểm duyệt dự chi để hạn chế tối thiểu chi phí ko cần thiết, áp dụng chiêu thoả thuận với nhà cung cấp chi phí càng thấp càng tốt.

- B3: Dựa trên bảng đăng ký danh sách người đi tour tiến hành mua bảo hiểm cho khách tour ( cái này bắt buộc phải làm và phải chi)

- B4: Nhắc nhở điều hành tour phải thực hiện đúng hành trình, mọi chi phí phát sinh đều phải có hoá đơn chứng từ hợp pháp hợp lệ ( nếu không có vui lòng bỏ tiền túi ra chi và khoản này công ty sẽ không chịu trách nhiệm thanh toán )

 - Bước 5: Căn cứ hoá đơn chứng từ hợp pháp, hợp lệ tiến hành hạch toán vào sổ sách như sau:

+ chi phí nhân công bao gồm hướng dẫn viên trực tiếp tham gia :

Nợ TK 622

Có TK 334

+ chi phí điều hành tour :

Nợ TK 627

Có TK 334( chú ý em này không hạch toán vào TK 642)

+ Chi phí thuê hướng dẫn viên ngoài( hướng dẫn viên địa phương)

 Nợ TK 627

Có TK 111, 112

+ Các chi phí khác tập hợp vào TK 627

Nợ TK 627

Nợ TK 133

Có TK 331, 111, 112

+ Chi phí bảo hiểm cho khách tour hạch toán

Nợ TK 627

Nợ TK 133( nếu có)

Có TK 111,112,331

- B6: Căn cứ vào quyết toán tour và các khoản dự chi, phần vượt dự chi tuor thì xem nó liên quan tới ẻm nào mà xác định hạch toánvào 622 hay 627.Sau đó kết chuyển:

Nợ TK 154

Có TK 622, 627

- Tour tổ chức thành công, thanh lý hợp đồng tour và xuất hoá đơn hạch toán:

Nợ TK 632

Có TK 154

ghi nhận doanh thu

Nợ TK 111, 112, 131

Có TK 511

Có TK 3331.

( chú ý thêm tí nữa : Trong quá trình thực hiện tour thường phát sinh khoản tạm ứng chi tour của điều hành tour và trả trước của khách hàng cũng như đặt cọc tiền nhận trước phòng khách sạn, nhà hàng khi đó ta xử lý:

+ Tạm ứng nhân viên

Nợ TK 141

Có TK 111,112

+ Trả trước tiền đặt phòng (booking):

Nợ TK 331

Có TK 111, 112

+ Khách hàng ứng trước tiền:

Nợ TK 111, 112

Có TK 131

Sau đó căn cứ vào quyết toán tour để đưa em 141 kia sang 622 hoặc 627.

- B7: Bắt đầu ngồi tính toán lại tour và thực hiện trích hoa hồng cho mấy ẻm nhân viên kinh doanh:Viết phiếu chi hoa hồng cho nhân viên KD 

Nợ TK 641

Có TK 111,11

Bài viết cùng danh mục