Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2020 mới nhất

Lưu ý: Hạn nộp Tờ khai thuế -> Cũng là hạn nộp Tiền thuế (nếu có)

1. Thời hạn nộp Tờ khai thuế môn bài:


a. DN mới thành lập Khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

    - Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; ngày ban hành văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư.

Ví dụ: Công ty A thành lập ngày 20/3/2020 (Ngày trên giấy phép kinh doanh) => Thì hạn nộp Tờ khai + Tiền thuế môn bài là ngày 31/3/2020.

b. Những DN đang hoạt động:

- Người nộp thuế chỉ khai lệ phí môn bài một lần khi mới ra kinh doanh. Trường hợp tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài.
    => (Chỉ cần nộp tiền thuế môn bài, hạn chậm nhất ngày 30/1 năm sau)

(Theo Công văn 1279/TCT-CS ngày 4/4/2017 của Tổng cục thuế)


c. Nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp:

- Nếu DN có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì DN nộp Tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý DN.
- Nếu đơn vị phụ thuộc kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.

Chi tiết: Cách kê khai thuế môn bài qua mạng

------------------------------------------------------------------------------------------

 

2. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, BCSDHĐ:


- Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.
VD: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - KẾ TOÁN THUẾ VIỆT NAM kê khai thuế GTGT theo tháng: -> Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2020. Hạn nộp chậm nhất là ngày 20/2/2020.

- Theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau.
VD: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - KẾ TOÁN THUẾ VIỆT NAM 
kê khai thuế GTGT theo quý: => Tờ khai thuế GTGT quý 4/2019. Hạn nộp chậm nhất là ngày 30/1/2020.

- Theo năm: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên năm sau.
- Theo từng lần phát sinh: Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh.

- Hồ sơ quyết toán thuế năm:  Gồm: Tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN, Báo cáo tài chính và các phụ lục kèm theo. Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
VD: Hồ sơ quyết toán thuế năm 2019. Hạn chậm nhất sẽ là ngày 30/3/2020.

- Trường hợp DN chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

-----------------------------------------------------------------------


Thời hạn nộp tờ khai trùng ngày nghỉ:
 
Căn cứ theo điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định:
 
1. Trường hợp thời hạn được tính bằng “ngày” thì tính liên tục theo ngày dương lịch, kể cả ngày nghỉ theo quy định.
2. Trường hợp thời hạn được tính bằng “ngày làm việc” thì tính theo ngày làm việc của cơ quan hành chính nhà nước trừ ngày nghỉ theo quy định.
3. Trường hợp thời hạn là một ngày cụ thể thì ngày bắt đầu tính hết thời hạn là ngày tiếp theo của ngày cụ thể đó.
4. Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.

Ví dụ: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - KẾ TOÁN THUẾ VIỆT NAM 
kê khai thuế GTGT theo quý và có lịch nộp như sau:

- Thời hạn nộp Tờ khai thuế GTGT Quý 1/2020 là ngày 30/4/2020 (ngày 30) -> Nhưng 2 ngày 30/4 và ngày 1/5 là 2 ngày nghỉ lễ -> Nên hạn nộp Tờ khai thuế GTGT Quý 1/2020 sẽ là ngày 2/5/2020.
- Hạn nộp Báo cáo tài chính năm 2019 là ngày 30/3/2020 (ngày thứ 90) -> Nhưng ngày 30/3/2020 là ngày là ngày Chủ nhật -> Nên hạn nộp Báo cáo tài chính năm 2019 sẽ là ngày 1/4/2020.
Chú ý: 
- Trên đây là trường hợp các bạn nộp bản giấy trực tiếp cho cơ quan thuế. (Vì là ngày nghỉ , ngày lễ nên Cơ quan thuế không làm việc -> nên không nộp được)

- Còn nếu là Nộp qua mạng thì các bạn tham khảo quy định sau:
 
Căn cứ theo khoản 3, điều 1 của thông tư 35/2013/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế quy định:

Thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử và xác nhận:

1. Người nộp thuế được thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, Tết).
- Ngày nộp hồ sơ thuế điện tử được tính từ 0 giờ đến 24 giờ cùng ngày.

2. Thời điểm nộp hồ sơ thuế điện tử là thời điểm được ghi trên Thông báo xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử của cơ quan thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

3. Cơ quan thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN (trường hợp sử dụng dịch vụ T-VAN) gửi Thông báo xác nhận đã nhận được hồ sơ thuế điện tử đến địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế chậm nhất 15 phút sau khi nhận được hồ sơ thuế điện tử của người nộp thuế gửi đến.”

Như vậy: Nếu nộp hồ sơ thuế điện tử thì: -> Các bạn có thể nộp qua mạng bất cứ lúc nào và bất cứ thời điểm nào -> Nên sẽ phải theo quy định nhé (không có ngày nghỉ)

-----------------------------------------------------------------
 

Những chú ý khi kê khai các loại Báo cáo thuế trên:
 

Hạn nộp thuế GTGT:
Chú ý: Những DN mới thành lập dưới 12 tháng và chưa đủ 1 năm tài chính: Kê khai thuế GTGT và lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

(Theo Thông tư 151 và thông tư 39, thông tư 119)

Hạn nộp thuế TNCN:

- DN kê khai thuế GTGT theo quý thì kê khai thuế TNCN theo quý.
- DN kê khai thuế GTGT theo tháng thì xét 2 trường hợp như sau:
       + Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp > 50.000.000 thì kê khai theo tháng.
       + Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp 
Ví dụ: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - KẾ TOÁN THUẾ VIỆT NAM 
thuộc diện kê khai thuế GTGT theo tháng.
- Tháng 1/2020 phát sinh số thuế TNCN trên Tờ khai số 05/KK-TNCN và 06/TNCN  
- Các bạn chỉ xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm tính thuế. Nếu trong tháng hoặc quý không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải kê khai.

(Theo Thông tư 156)

Hạn nộp Tiền thuế TNDN tạm tính:
- Doanh nghiệp không cần nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính nữa: => Nhưng các bạn vẫn phải dựa vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh để tự tạm tính tiền thuế TNDN nếu có thì đi nộp.

(Theo Thông tư 151)


Hạn nộp Báo cáo sử dụng hóa đơn:
- Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trong kỳ không sử dụng hóa đơn.
    -> Nếu DN mới thành lập chưa làm thủ tục đặt in hóa đơn (Hoặc chưa mua hóa đơn của Cơ quan thuế) -> Thì không phải nộp Báo cáo sử dụng hóa đơn.

- Riêng doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.
    -> Nếu nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng thì không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

- Nếu doanh nghiệp trong một kỳ báo cáo có hai loại hóa đơn (hóa đơn do tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp tự in, đặt in và hóa đơn mua của cơ quan thuế) thì thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong cùng một báo cáo.

Xem thêm: Cách lập Báo cáo sử dụng hóa đơn

 

------------------------------------------------------------------------
 

Kế Toán Trực Tuyến xin tổng hợp chi tiết lịch nộp các loại tờ khai, báo cáo theo từng tháng, quý và từng loại cụ báo cáo thể như sau:

LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2020:

 

Tháng

Thời hạn nộp

DN kê khai thuế GTGT
theo Quý

DN kê khai thuế GTGT theo Tháng

1

20/1/2020

 

Tờ khai Thuế GTGT T12/2019


Tờ khai Thuế TNCN T12/2019 (nếu có)

 
30/1/2020
 
 
 
 
 

Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2019


Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2019 (nếu có)


Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2019 (nếu có)


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2019


Nộp tiền thuế môn bài năm 2020

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2019 (nếu có)


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2019


Nộp tiền thuế môn bài năm 2020

2

20/2/2020

 

Tờ khai Thuế GTGT T1/2020


Tờ khai Thuế TNCN T1/2020 (nếu có)

3

20/3/2020

 

Tờ khai Thuế GTGT T2/2020


Tờ khai Thuế TNCN T2/2020 (nếu có)

 
 
30/3/2020
 
 

Quyết toán Thuế TNDN năm 2019


Quyết toán Thuế TNCN năm 2019


Báo Cáo Tài Chính năm 2019
 

Quyết toán Thuế TNDN năm 2019


Quyết toán Thuế TNCN năm 2019


Báo Cáo Tài Chính năm 2019
 


Xem thêm: Báo cáo tài chính nộp cho những cơ quan nào
 

4

20/4/2020

 

Tờ khai Thuế GTGT T3/2020


Tờ khai Thuế TNCN T3/2020 (nếu có)

30/4/2020
 
 
 

Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2020


Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2020 (nếu có)


Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2020 (nếu có)


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2020

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2020 (nếu có)


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2020

5

20/5/2020

 

Tờ khai Thuế GTGT T4/2020


Tờ khai Thuế TNCN T4/2020 (nếu có)

6

20/6/2020

 

Tờ khai Thuế GTGT T5/2020


Tờ khai Thuế TNCN T5/2020 (nếu có)

7

20/7/2020

 

Tờ khai Thuế GTGT T6/2020


Tờ khai Thuế TNCN T6/2020 (nếu có)

30/7/2020
 

Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2020


Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2020 (nếu có)


Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2020


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2020

Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2020


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2020

8

20/8/2020

 

Tờ khai Thuế GTGT T7/2020 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNCN T7/2020 (nếu có)

9

20/9/2020

 

Tờ khai Thuế GTGT T8/2020 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNCN T8/2020 (nếu có)

10

 

20/10/2020

 

Tờ khai Thuế GTGT T9/2020
Tờ khai Thuế TNCN T9/2020 (nếu có)

 
30/10/2020
 
 

Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2020


Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2020 (nếu có)


Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2020


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2020

Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2020


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2020

11

20/11/2020

 

Tờ khai Thuế GTGT T10/2020


Tờ khai Thuế TNCN T10/2020 (nếu có)

12

20/12/2020

 

Tờ khai Thuế GTGT T11/2020


Tờ khai Thuế TNCN T11/2020 (nếu có)


 ----------------------------------------------------------------------

 

Nếu không may bạn chậm nộp -> Các bạn tính số tiền phạt chậm nộp Tờ khai để đi nộp phạt luôn nhé, chi tiết bạn có thể xem: Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế 

--------------------------------------------------------------------------

Kế Toán Trực Tuyến xin chúc các bạn thành công.
Các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về thuế TNCN, TNDN... Kỹ năng quyết toán thuế thì có thể có tham gia: Lớp học kế toán thuế thực tế chuyên sâu.

Bài viết cùng danh mục