Thủ tục thuế khi thay đổi tên công ty, địa điểm kinh doanh

I. Trách nhiệm, thời hạn và địa Điểm nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế:

Theo điều 12 và 13 Thông tư 95/2016/TT-BTC và điều 27 Luật quản lý thuế 78/2006/QH11
 
- Khi có thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế đã nộp thì người nộp thuế phải thông báo với cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi thông tin. Cụ thể 2 trường hợp như sau:

-------------------------------------------------------------------------------
 

1. Thay đổi thông tin đăng ký thuế nhưng KHÔNG làm thay đổi cơ quan thuế:

- Người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh và cá nhân khác thay đổi các thông tin đăng ký thuế không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý .

Ví dụ: Thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ Công ty cùng Quận, Huyện hoặc Tỉnh, Thành phố (Không thay đổi Cơ quan thuế quản lý) ...
 

+) Các trường hợp thay đổi thông tin đăng ký thuế không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý:

- Tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh và cá nhân khác thay đổi thông tin đăng ký thuế, trừ thông tin địa chỉ trụ sở.
- Tổ chức kinh tế, tổ chức khác do Cục Thuế quản lý thay đổi địa chỉ trụ sở trong phạm vi cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh do Chi cục Thuế quản lý thay đổi địa chỉ trụ sở trong phạm vi cùng quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh.

-----------------------------------------------------------------------------
 

Hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh bao gồm:

       - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Mẫu i-24 ... Mẫu Phụ lục ii-1 (Tùy từng trường hợp thay đổi mà áp dụng các Mẫu khác nhau VD: Phụ lục ii – 1, ii -2, ii -5, ii - 6)
       - Giấy phép đăng ký kinh doanh (Bản chính)
       - Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi các nội dung đăng ký của doanh nghiệp.

Chú ý: Chi tiết về hồ sơ nộp Cho phòng đăng ký kinh doanh thì các bạn liên hệ với Phòng đăng ký kinh doanh quản lý DN nhé hoặc truy cập vào website dangkykinhdoanh của Phòng đăng ký kinh doanh quản lý DN để biết chi tiết.
- Cách 2: Nếu các bạn không muốn mất nhiều thời gian thì thuê 1 công ty Luật làm về dịch vụ đăng ký kinh doanh.

----------------------------------------------------------------
 

Hồ sơ nộp cho Cơ quan Thuế quản lý:

+) Đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác (kể cả đơn vị trực thuộc), hồ sơ gồm:
       - Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 95;
       - Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp nếu thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi.

+) Đối với người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh (thay đổi thông tin đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế), hồ sơ gồm:
- Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này;
- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nếu thông tin đăng ký thuế trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có thay đổi;
- Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam); bản sao không yêu cầu chứng thực hộ chiếu còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài) nếu thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi.


-------------------------------------------------------------------------------------------------
 

2. Thay đổi thông tin đăng ký thuế làm THAY ĐỔI cơ quan thuế:

- Người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị trực thuộc), hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh có thay đổi địa chỉ trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý.

Ví dụ: Thay đổi địa chỉ Doanh nghiệp khác Quận, Huyện hoặc Tỉnh Thành Phố ...(Dẫn đến thay đổi Cơ quan thuế quản lý).

Các trường hợp thay đổi thông tin đăng ký thuế dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, gồm:
- Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thay đổi địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác;
- Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh do Chi cục Thuế quản lý thay đổi địa chỉ trụ sở trong cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhưng khác quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh

----------------------------------------------------------------------------------------------


a, Tại Cơ quan Thuế nơi người nộp thuế chuyển đi:

+) Đối với doanh nghiệp:
      - Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế Mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 95;

+ Đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hồ sơ gồm:
      - Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này;
      - Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp theo địa chỉ mới.

+ Đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh, hồ sơ gồm:
- Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này;
- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có thay đổi thông tin đăng ký thuế trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế (nếu có);
- Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam); bản sao không yêu cầu chứng thực hộ chiếu còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài) nếu thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi.  

-----------------------------------------------------------------------------------
 

b, Tại Cơ quan Thuế nơi người nộp thuế chuyển đến:

+ Đối với doanh nghiệp:
- Doanh nghiệp thực hiện đăng ký tại Phòng đăng ký kinh doanh (Sở kế hoạch đầu tư), cụ thể như trên phần 1 nhé.

+ Đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh, hồ sơ gồm:
- Thông báo người nộp thuế chuyển địa Điểm theo mẫu số 09-MST ban hành kèm theo Thông tư này do cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi cấp;
- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định) hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp theo địa chỉ mới.

Lưu ý: Trường hợp người nộp thuế thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý -> Thì các bạn phải hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi thay đổi nhé -> Tức là các bạn phải liên hệ với Thuế nơi chuyển đi để làm Quyết toán thuế ....


----------------------------------------------------------------------------------


3. Thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với nhà đầu tư khi chuyển nhượng phần vốn góp trong tổ chức kinh tế, chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí, hồ sơ gồm:
    - Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 95.


----------------------------------------------------------------------------------------


II. Xử lý hóa đơn đã đặt in hoặc mua:

- Nếu không muốn tiếp tục sử dụng các hóa đơn đã đặt in hoặc mua trước đó thì các bạn có thể hủy.

Chi tiết xem tại đây: Thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng

 
- Nếu các bạn muốn tiếp tục sử dụng các hóa đơn thì phải thông báo cho cơ quan thuế.

Chi tiết xem tại đây: Xử lý hóa đơn khi thay đổi địa chỉ, tên công ty


----------------------------------------------------------------------
 

III: Xử lý con dấu và các cơ quan chức năng khác:

- Các bạn nhớ là làm thủ tục thay đổi mẫu dấu nhé.
- Việc này các bạn có thể liên hệ với bên Công an để biết chi tiết các thủ tục và mẫu biểu cần thiết.
- Hoặc các bạn có thể liên hệ với 1 công ty luật thuê họ làm cho nhanh.

- Tiếp đó là các cơ quan chức năng khác như: Cơ quan BHXH, Liên đoàn lao động ...(Nói chung là DN bạn đang làm việc với những cơ quan chức năng nào thì các bạn phải liên hệ với họ để điều chỉnh, bổ sung nhé)---------------------------------------------------------------------------------------

Kế Toán Trực Tuyến xin chúc các bạn thành công!
Các bạn muốn học các kê khai thuế GTGT, TNCN, cách xử lý hóa đơn, chứng từ, cách xác định chi phí được trừ - không được trừ, cách Quyết toán thuế TNCN, TNDN ...
-> có thể tham gia Khóa học kế toán thuế thực tế chuyên sâu

Bài viết cùng danh mục