Kế toán thuế cần lưu ý: Không đăng ký Tài khoản Ngân hàng vẫn được khấu trừ thuế GTGT

Quy định về việc đăng ký Tài khoản ngân hàng cho Doanh nghiệp:

Trước ngày 15/12/2016 theo khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC:

"3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế) mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán nếu tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ quan thuế)."

- Theo khoản 6 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung TT 219:

“3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế. Bên mua không cần phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế tài khoản tiền vay tại các tổ chức tín dụng dùng để thanh toán cho nhà cung cấp) mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán nếu tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ quan thuế).”

---------------------------------------------------------------------------------
 

Nhưng từ ngày 15/12/2016 theo Điều 1 Thông tư 173/2016/TT-BTC:

“3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán).”

----------------------------------------------------------
 

=> Đã bỏ câu: (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế) 

NHƯ VẬY: Tài khoản Ngân hàng của DN mà không đăng ký với Cơ quan thuế hoặc Sở kế hoạch đầu tư thì vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

------------------------------------------------------------------------
 

Nhưng chú ý: Đó là quy định điều kiện để khấu trừ thuế GTGT đầu vào nhé.
- > Tức là DN bạn có phát sinh giao dịch qua Tài khoản ngân hàng chưa đăng ký thì vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

- Còn việc đăng ký Tài khoản ngân hàng với Sở kế hoạch đầu tư là các bạn vẫn phải đăng ký đó nhé. (Trong thời hạn 10 ngày sau khi mở TK ngân hàng).

Kết luận: Nếu DN mở Tài khoản ngân hàng thì phải đăng ký Tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư - > Nếu ko đăng ký bị phạt chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế -> Nhưng vẫn được khấu trừ thuế GTGT nếu giao dịch qua TK đó.

Chi tiết việc đăng ký Tài khoản ngân hàng với Sở kế hoạch đầu tư, các bạn xem tại đây nhé: ►►► Thủ tục hồ sơ khai thuế ban đầu


----------------------------------------------------------------


Thời hạn đăng ký Tài khoản ngân hàng với Sở kế hoạch đầu tư:

Theo Công văn số 4807/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 17/10/2017 v/v đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng:

 


--------------------------------------------------------------------------------------------------


Mức phạt chậm nộp Đăng ký tài khoản ngân hàng:

Theo điều 7 Thông tư 166/2013/TT-BTC Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế:

- Chậm từ 1 đến 10 ngày: Phạt cảnh cáo nếu có tình tiết giảm nhẹ
- Chậm từ 1 đến 30 ngày: Phạt từ 400.000 – 1.000.000
- Chậm quá 30 ngày trở lên: Phạt 800.000 đến 2.000.000.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Kế Toán Trực Tuyến xin chúc các bạn thành công!

Bài viết cùng danh mục