Cách kê khai thuế môn bài năm 2021 qua mạng

Trước khi tiến hành kê khai thuế môn bài bạn cần chú ý các vấn đề sau:

1. Xác định số thuế môn bài phải nộp:

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư

 Mức thuế môn bài cả năm

Bậc

Mã Tiều mục

Trên 10 tỷ đồng

3.000.000 đồng/năm

Bậc 1

2862

Từ 10 tỷ đồng trở xuống

2.000.000 đồng/năm

Bậc 2

2863

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

1.000.000 đồng/năm

Bậc 3

2864


-------------------------------------------------------------------------------------------------


2. Thời hạn nộp Tờ khai lệ phí môn bài:

Căn cứ theo Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định cụ thể như sau:

a) Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Trường hợp trong năm 
có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

b) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp và thông báo cho người nộp lệ phí môn bài thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định này.


------------------------------------------------------------------------------------------
 

3 Thời hạn nộp Tiền lệ phí môn bài:

Căn cứ theo Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định cụ thể như sau:

a) Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm.
 

b) Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệpkhi kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:
    - Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 
6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/7 năm kết thúc thời gian miễn.
    - Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

c) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đó hoạt động trở lại thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:
    - Trường hợp ra hoạt động trong 
6 tháng đầu năm: Chậm nhất là ngày 30/7 năm ra hoạt động.
    - Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm: Chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm ra hoạt động.


------------------------------------------------------------------------------------------
 

Ví dụ 1: Kế Toán Trực Tuyến thành lập ngày 12/03/2020 mức vốn điều lệ là 9 tỷ => Cty sẽ được miễn lệ phí môn bài năm 2020 (miễn thuế môn bài năm đầu thành lập).
- Nộp Tờ khai lệ phí môn bài năm 2021 chậm nhất ngày 30/1/2021.
- Nộp Tiền thuế môn bài năm 2021 chậm nhất ngày 30/1/2021 (Mức nộp là 2.000.000/năm)
- Từ năm 2021 trở đi sẽ phải nộp tiền lệ phí môn bài hàng năm. Hạn chậm nhất là ngày 30/1 hàng năm.

Ví dụ 2: Tiếp theo Ví dụ 1: Ngày 12/6/2020 Cty Kế Toán Trực Tuyến thành lập Chi nhánh A, như vậy Chi nhánh A cũng sẽ được miễn thuế môn bài năm 2020 (do Cty đang trong thời gian miễn thuế môn bài năm đầu, nên chi nhánh cũng được miễn).
- Chi nhánh phụ thuộc hay độc lập, cùng tỉnh hay khác tỉnh cũng đều được miễn nhé.
- Nộp Tờ khai lệ phí môn bài năm 2021 + Tiền thuế môn bài năm 2021 cho Chi nhánh A
chậm nhất là ngày 30/01/2021.
- Từ năm 2021 trở đi sẽ phải nộp tiền lệ phí môn bài hàng năm. Hạn chậm nhất là ngày 30/1 hàng năm (Mức lệ phí môn bài là 1.000.000/1 năm).

Ví dụ 3: Tiếp theo Ví dụ 1: Ngày 29/02/2021 Cty Kế Toán Trực Tuyến thành lập Chi nhánh B, chi nhánh B sẽ phải nộp lệ phí môn bài mức cả năm 1.000.000/năm.
- Do Cty không còn nằm trong thời gian được miễn thuế môn bài năm đầu, nên chi nhánh sẽ phải nộp thuế môn bài ngay năm thành lập, tức là năm 2021.
- Mức lệ phí môn bài là 1.000.000 là do thành lập 6 tháng đầu năm - Nếu thành lập 6 tháng cuối năm thì nộp 500k). Hằng năm sẽ nộp mức là 1.000.000đ/năm
- Nộp Tờ khai + Tiền thuế môn bài năm 2021 cho Chi nhánh B
chậm nhất ngày 30/01/2022.
(Chú ý: Nếu để sang năm 2022 nộp tiền thuế môn bài thì các bạn cũng phải nộp luôn cho năm 2022 nhé => Tức là nộp cho năm 2021 và 2022 chậm nhất là ngày 30/01/2022).


Ví dụ 4: Tiếp theo Ví dụ 1: Ngày 19/04/2021 Cty tăng vốn điều lệ từ 9 tỷ - lên 12 tỷ => Công ty sẽ phải nộp lại Tờ khai thuế môn bài năm 2022, chậm nhất là ngày 30/01/2022 (chậm nhất ngày 30/1 năm sau năm thay đổi).
- Cty không phải nộp thêm tiền thuế môn bài cho năm 2021 (vì nộp đầu năm rồi). Nộp tiền thuế môn bài năm 2022 theo mức mới là 3.000.000/năm -> Hạn chậm nhất là ngày 30/01/2022.
 

- Chi tiết về các trường hợp được miễn lệ phí môn bài; Thời hạn miễn lệ phí môn bài; Bậc thuế môn bài đối với cá nhân, hộ kinh doanh...

Chi tiết các bạn xem tại đây nhé: Các bậc thuế môn bài mới nhất

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Sau khi đã xác định được số thuế môn bài phải nộp, các bạn tiến hành kê khai theo 1 trong 3 cách dưới đây là: Trực tiếp; Trực tuyến qua mạng và trên phần mềm HTKK:


----------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Cách 1: Hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài trực tiếp:


- Nếu các bạn kê khai trực tiếp (tức là các bạn sẽ mang Tờ khai lệ phí môn bài đi nộp trực tiếp cho cơ quan thuế + Mang giấy nộp tiền vào ngân sách ra ngân hàng để nộp tiền) thì làm theo hướng dẫn sau:

Lưu ý: Hiện tại chủ yếu là nộp qua mạng, nên nếu muốn nộp trực tiếp thì các bạn phải liên hệ với Chi cục thuế quản lý DN bạn xem họ có nhận trực tiếp không nhé.

Bước 1: Lập tờ khai lệ phí môn bài ban hành kèm theo Nghị định 139/2016/NĐ.

 

Chi tiết xem tại đây: Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế môn bài

 
Bước 2: Viết giấy nộp tiền vào NSNN theo mẫu số C1-02/NS
 

Chi tiết xem tại đây: Cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

 

=> Sau khi làm xong các bạn đem đi nộp trực tiếp cho cơ quan thuế. Còn Giấy nôp tiền thì bạn ra Ngân hàng (địa điểm thu ngân sách nhà nước) để nộp nhé.


 ----------------------------------------------------------------------
 

Cách 2: Hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài qua mạng:


Chú ý:
- Cách này thì yêu cầu DN phải mua Chữ ký số và đã đăng ký nộp thuế điện tử. (Thường khi mua Chữ ký số sẽ được hướng dẫn và đăng ký bước này nhé. Nếu chưa đăng ký thì các bạn có thể nhờ bên Chữ ký số hướng dẫn để đăng ký nhé.)
 

- Các bạn sẽ đăng ký khai thuế điện tử, nộp tiền thuế điện tử trên trang thuedientu.gdt.gov.vn.

Cách Kê khai lệ phí môn bài trên trang thuedientu.gdt.gov.vn:

Bước 1: Đăng ký Tờ khai lệ phí môn bài 01/MBAI:

- Đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn bằng Tài khoản chữ ký số của DN.

Chú ý: Khi đăng nhập thì phải đăng nhập bằng MST có thêm chữ -QL vẫn là Mật khẩu như khi đăng nhập bằng MST thường.
Ví dụMST-QL tức là 0106208569-QL. (Bắt buộc phải thêm chữ QL thì mới vào được nhé)
 

- Sau khi đăng nhập thành công -> Các bạn bấm vào "Khai thuế" -> "Đăng ký tờ khai" -> Bấm vào "Đăng ký thêm tờ khai"

    -> Tiếp các bạn kéo chuột tìm đền Mục THUẾ MÔN BÀI ->
Tích chọn vào ô vuông "01/MBAI - Tờ khai lệ phí môn bài (NĐ139/2016) -> Tiếp đo kéo xuống bấm "Tiếp tục" -> Chấp nhận.

=> Như vậy là đăng ký Tờ khai thuế môn bài thành công -> Bây giờ là có thể Kê khai thuế môn bài trực tuyến trên trang thuedientu rồi, chi tiết xem bước 2.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Bước 2: Kê khai thuế môn bài qua mạng trên thuedientu:

- Bấm vào mục "Khai thuế" -> "Kê khai trực tuyến" -> Lựa chọn Tờ khai "01/MBAI - Tờ khai lệ phí môn bài (NĐ139/2016)" -> Kiểm tra Loại tờ khai có phải là Chính thức hay Bổ sung -> Kiểm tra năm kê khai (có đúng năm DN mình thành lập không) -> Tiếp tục.


-> Tiếp đó sẽ xuất hiện Tờ khai lệ phí môn bài -> Các bạn sẽ khai trực tiếp trên Tờ khai này -> Rồi nộp luôn trên trang thuedientue là xong.

Cách khai các chỉ tiêu trên Tờ khai thuế môn bài.

Các bạn xem tại đây nhéCách lập tờ khai lệ phí môn bài


- Sau khi nhập xong các chỉ tiêu, các bạn bấm "Hoàn thành kê khai" -> “Ký và nộp tờ khai” vậy là đã xong phần Tờ khai thuế môn bài rồi.
    -> Các bạn có thể bấm vào mục "Tra cứu" -> Vào phần "Tờ khai" -> Để kiểm tra tình trạng Tờ khai nộp thành công hay chưa nhé.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bước 3: Nộp Tiền thuế môn bài:

- Sau khi nộp xong Tờ khai lệ phí môn bài -> Thì các bạn phải nộp Tiền lệ phí môn bài. Có 2 cách để nộp như sau: 
    + Nộp qua kho bạc nhà nước (Ra ngân hàng nơi ủy nhiệm thu ngân sách để nộp, nhớ phải lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo mẫu trên cách 1)
    + Đăng ký và nộp tiền điện tử -> Theo hướng dẫn bên dưới cách 3.


---------------------------------------------------------------------------------


Cách 3: Kê khai lệ phí môn bài trên HTKK:

- Nếu kê khai trực tuyến như trên bị lỗi, các bạn có thể Kê khai Tờ khai thuế môn bài trên Phần mềm HTKK -> Rồi kết xuất XML để nộp qua mạng nhé.
    - Cách này cũng yêu cầu phải có Chữ ký số nhé.


Bước 1: Lập tờ khai thuế môn bài trên phần mềm HTKK:
- Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> "Phí - Lệ phí" -> Tờ khai lệ phí môn bài theo NĐ 139:

(Nếu chưa có phần mềm thì tải về tại đây: Phần mềm HTKK)
 

-> Tiếp đó các bạn Khai các chỉ tiêu trên Tờ khai thuế môn bài như hướng dẫn trên Cách 2 nhé.
  -> Kê khai xong các bạn
Kết xuất XML -> để nộp qua mạng. Cũng nộp trên trang thuedientu.gdt.gov.vn -> Như trên cách 2 nhé.

Bước 2: Nộp tờ khai thuế môn bài qua mạng:

- Sau khi kết xuất XML thành công -> Các bạn đăng nhập vào trang "thuedientu.gdt.gov.vn"
Lưu ý: Khi đăng nhập các bạn phải đăng nhập bằng MST-QL (chi tiết như trên Bước 1 của Cách 2 nhé).

- Sau khi đăng nhập xong các bạn bấm vào "Khai thuế" -> "Nộp tờ khai XML" => "Chọn Tờ khai" -> Ký điện tử rồi nộp. (Chi tiết như dưới hình ảnh)


Như vậy là các bạn đã nộp xong Tờ khai lệ phí môn bài qua mạng -> Tiếp đến là nộp Tiền thuế môn bài nữa là xong.
 

----------------------------------------------------------------------------


Bước 3: Nộp Tiền thuế môn bài:

- Sau khi nộp xong Tờ khai lệ phí môn bài -> Thì các bạn phải nộp Tiền lệ phí môn bàiCó 2 cách để nộp như sau: 
    + Nộp qua kho bạc nhà nước (Ra ngân hàng nơi ủy nhiệm thu ngân sách để nộp, nhớ phải lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo mẫu trên cách 1)
    + Đăng ký và nộp tiền thuế môn bài điện tử qua mạng -> Các bạn xem tại đây nhé: Cách nộp tiền thuế điện tử qua mạng


------------------------------------------------------------------------------
 


Thuế môn bài cho văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

 

Theo Công văn 1279/TCT-CS ngày 04/04/2017 của Tổng cục thuế hướng dẫn:

- Trường hợp văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì phải nộp lệ phí môn bài;
- Trường hợp văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh không hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì
không phải nộp lệ phí môn bài."

 

Xem thêm: Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế môn bài.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------


Các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về kế toán thuế, tự mình có thể lập báo cáo quyết toán thuế năm, có thể tham gia:

Lớp học thực hành kế toán thuế

 ---------------------------------------------------------------------------

Bài viết cùng danh mục