Khách hàng không lấy hóa đơn GTGT – Cách viết hóa đơn

- Theo điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính:
 
        Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.
 
Như vậy:
- Khi bán hàng, nếu có giá trị > 200.000 thì phải xuất hóa đơn (dù khách hàng không lấy hóa đơn).
- Nếu không xuất thì sẽ bị phạt từ 10 - 20 triệu. (Theo Thông tư 176/2016/TT-BTC)


- Trường hợp, nếu giá trị  

Chi tiết xem thêm:  Bán hàng có giá trị dưới 200.000 không phải lập hóa đơn

 

Cách viết hóa đơn GTGT khách hàng không lấy hóa đơn:

 

 

   Mẫu số: 01GTKT3/001

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ký hiệu: AA/18P
Liên 1: Lưu                                    Số:  0000001

 Ngày.02..tháng.08..năm 2018
 

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - KẾ TOÁN THUẾ VIỆT NAM
Mã số thuế: 0108596204
Địa chỉ: Phòng 601 Số 112, đường Mễ trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại:0339962333            Số tài khoản: 5788668888

Họ tên người mua hàng:  Người mua không lấy hoá đơn
Tên đơn vị: (Hoặc: Người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế)
Mã số thuế:……… ……………………
Địa chỉ.....................

Hình thức thanh toán:        TM        .Số tài khoản………..

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

1

Máy tính xách tay VAIO

chiếc

1

15.000.000

15.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Cộng tiền hàng:                                     15.000.000

Thuế suất GTGT:   .10… %  , Tiền thuế GTGT:                                         1.500.000

Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                        16.500.000
Số tiền viết bằng chữ:     Mười sáu triệu năm trăm nghìn đồng.

 

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 
 

 

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)

 
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

 

 

 

 

 

 

 

 Cách kê khai hóa đơn khách hàng không lấy:

- Những hóa đơn khách hàng không lấy thì các bạn kê khai thuế như hóa đơn bán ra bình thường thôi nhé.

-----------------------------------------------------------------------------------


Chú ý: Khách hàng không lấy hóa đơn thì các bạn xuất hóa đơn theo hướng dẫn trên -> Còn việc các bạn Xuất hóa đơn mà không giao cho khách hàng thì sẽ bị phạt đó nhé

"3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:
 ...
d) Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua, trừ trường hợp trên hóa đơn ghi rõ người mua không lấy hóa đơn hoặc hóa đơn được lập theo bảng kê" 

(Theo điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014)


Tức là:
- Nếu trên hóa đơn các bạn ghi "Người mua không lấy hóa đơn" hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế” => Thì các bạn không cần phải giao Liên 2 cho khách hàng.

- Nếu trên hóa đơn các bạn Không ghi như trên mà ghi rõ Thông tin của của khách hàng (Ghi rõ tên công ty, địa chỉ, MST) -> Thì các bạn PHẢI giao Liên 2 cho khách hàng -> Không giao sẽ bị phạt như trên.

Xem thêm: Các mức xử phạt vi phạm về hóa đơn


 

---------------------------------------------------------------------

Chúc các bạn thành công! Các bạn muốn học cách kê khai thuế, lập báo cáo tài chính, lập báo cáo quyết toán thuế thực tế có thể tham gia: Khóa  học thực hành kế toán thực tế

 

 ---------------------------------------------------

Bài viết cùng danh mục