Hóa đơn ghi sai thuế suất, tiền thuế, đơn giá, thành tiền.

Chú ý: Các bạn phải đọc kỹ xem DN đang gặp phải trường hợp nào dưới đây để xử lý nhé.


Cách xử lý hóa đơn viết sai cụ thể như sau:

---------------------------------------------------------------

I) Xử lý hóa đơn viết sai chưa xé khỏi cuống: 

Cách xử lý: 
- Gạch chéo các liên và lưu giữ hóa đơn viết sai đó -> sau đó Xuất hóa đơn mới.

Ví dụ: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - KẾ TOÁN THUẾ VIỆT NAM 
xuất hóa đơn cho khách hàng vào ngày 18/11/2018 -> Khi vừa viết xong hóa đơn, kế toán kiểm tra lại thì phát hiện hóa đơn sai Tiền thuế.

Xử lý: Gạch chéo số hóa đơn đó (Không được xé) -> Xuất hóa đơn mới cùng lúc đó là xong.

------------------------------------------------------------------------------------


II) Nếu đã xé khỏi cuống nhưng chưa giao cho khách hàng:

Cách xử lý:
- Kẹp liên vừa xé và vị trí cũ -> Gạch chéo 3 liên hóa đơn sai (lưu giữ) -> Tiếp đó Xuất hóa đơn mới thay thế.

Ví dụ: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - KẾ TOÁN THUẾ VIỆT NAM 
xuất hóa đơn cho khách hàng vào ngày 18/11/2018 -> Khi viết xong hóa đơn, kế toán không kiểm tra lại đã xé ra khỏi cuống, sau khi xé xong thì phát hiện hóa đơn sai Tổng tiền (Nhưng chưa giao cho khách hàng)

Xử lý: Kẹp lại liên 2 vừa xé và vị trí cũ - > Gạch chéo số hóa đơn đó -> Xuất hóa đơn mới cùng trong ngày hôm đó.

Lưu ý: Trường hợp phải trong cùng 1 ngày nhé (Nếu để khác ngày có thể bị phạt tội; Lập hóa đơn không giao cho khách hàng, mức phạt từ 4 - 8tr)

-----------------------------------------------------------------


III) Nếu đã xé khỏi cuống và đã giao cho khách hàng thì có 2 trường hợp xảy ra:

1. Trường hợp chưa kê khai:

Cách xử lý:

Bước 1: Lập biên bản thu hồi hóa đơn viết sai (2 bên ký tên, đóng dấu vào biên bản đó).

- Mẫu xem tại đây: Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai.


Bước 2: Gạch chéo các liên và lưu giữ hoá đơn lập sai đó.
Bước 3: Lập lại hóa đơn mới (Ghi ngày hiện tại không phải ngày của hóa đơn đã thu hồi. Ngày trên hoá đơn mới phải cùng ngày với biên bản thu hồi)

Hướng dẫn kê khai thuế:
- Kê khai theo hóa đơn mới. (không kê khai hóa đơn cũ)

Ví dụ: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - KẾ TOÁN THUẾ VIỆT NAM 
xuất hóa đơn cho khách hàng vào ngày 18/11/2018 -> Đến ngày 29/11/2018 phát hiện hóa đơn sai Đơn giá, dẫn đến sai tổng tiền, tiền thuế ...(Vì chưa đến kỳ kê khai, nên hóa đơn này chưa kê khai)

Xử lý:
Bước 1: Lập biên bản thu hồi hóa đơn viết sai (2 bên ký tên, đóng dấu vào biên bản đó, ngày trên biên bản là ngày phát hiện: 29/11/2018)
Bước 2: Người bán: Gạch chéo các liên và lưu giữ hoá đơn lập sai đó.
Bước 3: Người bán: Xuất hóa đơn mới (Ngày trên hóa đơn mới là ngày hiện tại: 29/11/2018)

=> 2 bên sử dụng hóa đơn mới để hạch toán và kê khai thuế GTGT vào kỳ xuất hóa đơn mới.

Lưu ý: Trường hợp này: Dù 1 trong 2 bên hoặc cả 2 bên đã kê khai thì xử lý như Trường hợp 2 bên dưới nhé.

-----------------------------------------------------------------------


2. Trường hợp đã kê khai thuế:

Cách xử lý: (Dù 1 bên hoặc cả 2 bên đã kê khai thì xử lý như sau nhé:

Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai, ghi rõ sai sót (Có chữ ký và đóng dấu xác nhận của 2 bên).
-> Cách lập biên bản điều chỉnh xem tại đây:

 Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai


Bước 2: Lập hóa đơn điều chỉnh sai sót:
- Trên Hoá đơn điều chỉnh: Ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu…
- Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
- Ngày trên hoá đơn điều chỉnh phải cùng ngày trên biên bản điều chỉnh.

Ví dụ: Cty CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - KẾ TOÁN THUẾ VIỆT NAM 
xuất hóa đơn cho khách hàng vào ngày 18/09/2018 -> Đến ngày 21/11/2018 phát hiện hóa đơn sai Thuế suất, dẫn đến sai tiền thuế ...(Hóa đơn này đã được 2 bên kê khai vào tháng 9/2018)

Xử lý:
Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai, ghi rõ sai sót (Có chữ ký và đóng dấu xác nhận của 2 bên, ngày trên biên bản là ngày hiện tại 21/11/2018).
Bước 2: Người bán: Lập hóa đơn điều chỉnh sai sót: (Ngày trên hóa đơn điều chỉnh là ngày hiện tại: 21/11/2018)

Cách viết hóa đơn điều chỉnh như sau:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

                                                                                                         Ký hiệu: TU/18P
                                                           Liên 1: Lưu                             Số:         0006890

 Ngày..21...tháng.11...năm 2018
 

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - KẾ TOÁN THUẾ VIỆT NAM
Mã số thuế: 0108596204
Địa chỉ: Phòng 601 Số 112, đường Mễ trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nộii

Điện thoại:....0339962333........Số tài khoản.......5788668888.......

Họ tên người mua hàng.........Phạm Văn Mách........
Tên đơn vị.........Công ty Bảo An...............
Mã số thuế: 01019837482
Địa chỉ: A5, Đường Nguyễn cảnh Dị, Khu đô thị Đại Kim, Q. Hoàng mai, TP.Hà Nội

Hình thức thanh toán:..CK.....Số tài khoản…

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Điều chỉnh tăng thuế suất thuế GTGT của hóa đơn  số 0006789, ký hiệu TU/12P, ngày 11/03/2017 từ 0% thành 10%

\

\

\

\

 

 

 

 

 

 

   Cộng tiền hàng:                                                                                        \

Thuế suất GTGT:   .10 %  , Tiền thuế GTGT:                                              1.000.000

Tổng cộng tiền thanh toán                                                                            1.000.000
Số tiền viết bằng chữ:. Một triệu đồng chẵn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

-> Cách viết hóa đơn điều chỉnh các trường hợp khác như: Điều chỉnh Mã số thuế, điều chỉnh tăng giảm đơn giá, thành tiền, điều chỉnh giảm do chiết khấu thương mại .... xem tại đây: Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm

(Theo điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính)


Hướng dẫn kê khai thuế:

- Kê khai hóa đơn điều chỉnh đó kỳ hiện tại cụ thể như sau: (Hoá đơn điều chỉnh vào ngày 21/11/2018, kê khai vào tháng 11/2018 hoặc quý 4/2018)

Bên bán: Kê khai như hóa đơn bán ra bình thường -> Chỉ kê khai vào Chỉ tiêu 33: 1.000.000 (Vì chỉ điều chỉnh tăng tiền thuế GTGT)

Bên mua: Kê khai như hóa đơn mua vào bình thường (Với ví dụ trên vì chỉ điều chỉnh tăng tiền thuế, nên các bạn chỉ cần kê khai vào Chỉ tiêu 24, 25)

----------------------------------------------------------------------------------
 

Chú ý: Đối với hóa đơn điều chỉnh giảm:

Bên bán: Ghi âm (-) “Chỉ tiêu Doanh thu và thuế GTGT” tương ứng trên Tờ khai 01/GTGT.
VD:     -15.000.000 (Đặt dấu trừ (-) trước sau đó ghi số tiền vào)
Bên mua: ghi âm (-) vào Chỉ tiêu giá trị mua vào và thuế GTGT trên Tờ khai 01/GTGT.
 
 Ví dụ cụ thể:
 
VD: Ngày 2/9/2018 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - KẾ TOÁN THUẾ VIỆT NAM 
phát hiện ra có 1 hóa đơn đầu ra bán hàng cho Công ty TNHH Nam Hải: Số 0003598, ký hiệu TU/18P, ngày 16/06/2018 bị sai đơn giá dẫn đến làm sai số tiền, hóa đơn đó đã được kê khai vào quý 2/2018. (Thực tế giá bán là 11.000.000/1 chiếc máy tính nhưng trên hóa đơn lại ghi 11.700.000).
 
- Cùng ngày hôm đó 2/9/2018: Hai công ty đã lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai đó và Kế Toán Lê Trà lập hóa đơn điều chỉnh giảm: Số 0003896, ký hiệu TU/18P. cụ thể như sau:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

                                                                                                         Ký hiệu: TU/18P
                                                           Liên 1: Lưu                            Số:         0003896

 Ngày..2...tháng.9...năm 2018
 

Đơn vị bán hàng:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

                                                                                                         Ký hiệu: TU/18P
                                                           Liên 1: Lưu                             Số:         0006890

 Ngày..21...tháng.11...năm 2018
 

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - KẾ TOÁN THUẾ VIỆT NAM
Mã số thuế: 0108596204
Địa chỉ: NV1.12 Khu ĐT chức năng Tây Mỗ, Nam từ Liêm , Hà Nội


Mã số thuế: 0108596204
Địa chỉ: Phòng 601 Số 112, đường Mễ trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại:....0339962333........Số tài khoản.......5788668888.......

Họ tên người mua hàng.........Phạm Văn Mách........
Tên đơn vị.........Công ty Bảo An...............
Mã số thuế: 01019837482
Địa chỉ: A5, Đường Nguyễn cảnh Dị, Khu đô thị Đại Kim, Q. Hoàng mai, TP.Hà Nội

Hình thức thanh toán:..CK.....Số tài khoản…

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Điều chỉnh giảm đơn giá, tiền thuế của hóa đơn số 0003598, ký hiệu TU/18P, ngày 16/06/2018 từ 11.700.000 thành 11.000.000

chiếc

1

700.000

700.000

 

 

 

 

 

 

   Cộng tiền hàng:                                                                                        700.000

Thuế suất GTGT:   .10 %  , Tiền thuế GTGT:                                               70.000

Tổng cộng tiền thanh toán                                                                            770.000
Số tiền viết bằng chữ:. Bảy trăm bảy mươi bảy nghìn đồng.


Hướng dẫn kê khai thuế:
- Dựa vào hóa đơn điều chỉnh giảm đó (Số 0003896, ký hiệu TU/18P, ngày 2/9/2018) hai bên kê khai như sau:

Kế Toán Lê Trà (Bên bán): Ghi âm (-) số tiền trên hóa đơn điều chỉnh vào “Chỉ tiêu - Doanh thu và thuế GTGT” trên Tờ khai quý 3/2018 (Quý hiện tại): -700.000 và thuế GTGT: -70.000

Công ty TNHH Nam Hải (Bên mua): Ghi âm (-) vào Chỉ tiêu giá trị mua vào và thuế GTGT trên Tờ khai quý 3/2018: -700.000 và thuế GTGT: -70.000

Cụ thể kê khai trực tiếp trên Tờ khai 01/GTGT như sau:
Bên bán: Kê khai ÂM vào Chỉ tiêu 32 và 33 (Vì thuế suất 10%)
Bên mua: Kê khai ÂM vào Chỉ tiêu 23, 24, 25

-----------------------------------------------------------------------------
 

LƯU Ý: Nếu trong kỳ kê khai có nhiều hóa đơn đầu ra và đầu vào khác thì các bạn trừ đi số tiền, tiền thuế của hóa đơn điều chỉnh

VD: Sau khi các bạn kê khai xong các hóa đơn đầu ra, đầu vào khác thì số liệu trên Tờ khai 01/GTGT như sau:
- Chỉ tiêu 32 là: 10.000.000
- Chỉ tiêu 33 là: 1.000.000.
-> Thì các bạn lấy số tiền đó (-) trừ đi 700.000 và tiền thuế là: 70.000)

----------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Chú ý: Hóa đơn điều chỉnh giảm không được ghi âm trên hóa đơn, nhưng khi kê khai phải ghi âm.


Xem thêm: Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng để hạn chế các lỗi.

 

---------------------------------------------------------------------------
 


Các bạn muốn học cách tính thuế - kê khai thuế, xử lý hóa đơn chứng từ, kỹ năng quyết toán thuế ... Có thể tham gia: Khóa học kế toán thuế thực tế tại Kế Toán Trực Tuyến

_______________________________________________ 
     

 

Bài viết cùng danh mục