Hóa đơn trực tiếp có được khấu trừ thuế không?

- DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi mua hàng hóa, dịch vụ của những Công ty kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp:  -> Sẽ nhận được hóa đơn đầu vào là những hóa đơn bán hàng hay còn gọi là hóa đơn trực tiếp (không phải là hóa đơn GTGT).

- Những hóa đơn bán hàng đầu vào này (không phải hóa đơn GTGT) thì
không phải kê khai thuế GTGT, không được khấu trừ thuế GTGT -> Chỉ được hạch toán vào chi phí khi tính thuế TNDN.

Xem thêm: Thủ tục mua hóa đơn bán hàng


 -----------------------------------------------------------
 

1. Hóa đơn trực tiếp có được khấu trừ thuế GTGT không?

Căn cứ theo Khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định:

"Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1.
Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam."

Như vậy:
- Nếu muốn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì
phải có hóa đơn GTGT.


--------------------------------------------------------------------
 

2. Hóa đơn trực tiếp có phải kê khai thuế không?

Theo Công văn Số 3430/TCT-KK ngày 21/8/2014 của Tổng cục thuế V/v kê khai hóa đơn bán hàng

"Trả lời công văn số 2046/CT-TTHT đề ngày 21/05/2014 của Cục Thuế TP. Đà Nẵng đề nghị hướng dẫn vướng mắc về kê khai hóa đơn bán hàng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc hướng dẫn kê khai đối với hóa đơn bán hàng thông thường

Hóa đơn bán hàng thông thường (không phải là hóa đơn GTGT)
không nên kê vào Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào (mẫu 01-2/GTGT) đối với người nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ."

Theo Công văn 736/CT-TTHT ngày 04/5/2013 của Cục thuế tỉnh Lào Cai hướng dẫn về kê khai hoá đơn thông thường, cụ thể như sau:
 
"Đối với các số hóa đơn bán hàng thông thường (không phải hóa đơn GTGT) thì Công ty
không kê khai vào Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào mẫu 01-2/GTGT.
-> Hoá đơn này, nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp thì Công ty
được tính trừ khi xác định thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNDN."

Như vậy: Hiện tại trên phần mềm HTKK cũng đã bỏ các phụ lục 01-1, 01-2, nên các bạn không cần phải kê khai nữa.
- Hoặc các bạn có thể kê khai trực tiếp vào
Chỉ tiêu 23 trên Tờ khai 01/GTGT

 

Xem thêm: Cách lập tờ khai thuế 01/GTGT

 

---------------------------------------------------------------------------------------


3. Hóa đơn bán hàng có được hạch toán vào chi phí:

Căn cứ theo  khoản 1 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định:
 
"Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
b) Khoản chi
có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt."


Như vậy:
- Hóa đơn bán hàng
được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

-----------------------------------------------------------------------------------

Chú ý:
- Bài viết trên đây là hướng dẫn kê khai hóa đơn trực tiếp đối với DN bên mua.
- Còn nếu là DN bên bán (Tức là DN kê khai thuế GTGT theo pp trực tiếp xuất hóa đơn bán hàng đầu ra): -> Thì phải kê khai thuế đầu ra nhé.

Chi tiết xem thêm: Cách lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kế Toán Trực Tuyến xin chúc các bạn thành công.
Các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về thuế GTGT, TNCN, TNDN... Kỹ năng quyết toán thuế thì có thể có tham gia: Lớp học kế toán thuế thực hành thực tế chuyên sâu.

Bài viết cùng danh mục