Cách viết hóa đơn hàng khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu

1. Quy định về hóa đơn hàng khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu:

"a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT. "

- Theo quy định về Luật Thương mại thì những hàng hóa dùng làm khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu phải đăng ký với sở Công Thương (Cục xúc tiến Thương mại).

 Xem thêm: Thủ tục đăng ký chương trình khuyến mãi


2. Quy định về thuế GTGT hàng khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu:

Theo khoản 5 điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:
 

"5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho."

Xem thêm: Cách viết hóa đơn hàng cho biếu tặng
 

Kết luận:
- Hàng dùng làm khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu phải được đăng ký với Sở Công Thương.
- Khi xuất hàng phải lập hóa đơn, trên hóa đơn phải ghi rõ: Tên, số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu... Giá tính thuế bằng 0

-----------------------------------------------------------------


Lưu ý: Hàng khuyến mãi - Hàng cho biếu tặng -> Các bạn có thể nghĩ là như nhau -> Nhưng khi viết hóa đơn sẽ khác nhau hoàn toàn nhé.

- Hàng khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu (đăng ký với sở Công thương, cục xúc tiến thương mại) -> Khi xuất hóa đơn giá tính thuế = 0 (Nếu ko đăng ký sẽ phải xuất hóa đơn và kê khai như hàng cho biếu tặng)

- Hàng cho biếu tặng khách hàng, nhân viên (Không phải đăng ký với sở Công thương, cục xúc tiến thương mại) -> Khi xuất hóa đơn phải ghi giá bán và có thuế GTGT.

-----------------------------------------------------------------------------


Sau đây Công ty Kế Toán Lê Trà xin hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng khuyến mãi không thu tiền cụ thể theo 2 trường hợp như sau:


Ví dụ: Tháng 5/2018 Kế Toán Lê Trà áp dụng chương trình khuyến mãi: Mua 10 máy tính ASUS trị giá 10.000.000/chiếc tặng ngay 1 điện thoại Nokia trị giá 1.000.000vnđ
 

 

                                   Mẫu số:01GTKT3/001

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 Ký hiệu: AA/18P
 Liên 1: Lưu                                      Số:         0000001

Ngày.5...tháng..5.năm 2018
 

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - KẾ TOÁN THUẾ VIỆT NAM
Mã số thuế:  0108596204
Địa chỉ: Phòng 601 Số 112, đường Mễ trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại:.......0339962333........Số tài khoản........5788668888................

Họ tên người mua hàng: Trần đại Mạnh
Tên đơn vị: Công ty Hải Nam
Mã số thuế: 0101837365
Địa chỉ: Số 5, Đường Nguyễn cảnh Dị, KĐT Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội

Hình thức thanh toán:..CK...Số tài khoản…711A46838889…..

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số
lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Máy tính ASUS

Chiếc

10

10.000.000

100.000.000

02

Điện thoại  Nokia

Chiếc

1

0

0

 

(Hàng khuyến mãi không thu tiền)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Cộng tiền                                                                                           100.000.000

Thuế suất GTGT:   ..10 %  , Tiền thuế GTGT:                                          10.000.000

Tổng cộng tiền thanh toán                                                                         110.000.000
Số tiền viết bằng chữ:.Một trăm mười triệu đồng.


 

Xem thêm: Theo Công văn 3809/TCT-DNL ngày 17/8/2015 của Tổng cục thuế gửi Cục thuế Hà Nội: Hướng dẫn về hóa đơn đối với hàng khuyến mại:

“5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho...”.Lưu ý: Trường hợp các bạn xuất riêng 1 hóa đơn cho các sản phẩm khuyến mãi thì:
- Các cột STT, Tên hàng, Đơn vị, Số lượng, Đơn giá ghi như bình thường và ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền.
- Cột: Thành tiền. Dòng Cộng tiền hàng, thuế suất, thuế GTGT, Thanh toán: Ghi bằng 0.

 

                                   Mẫu số: 01GTKT3/001

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 Ký hiệu: AA/18P
 Liên 1: Lưu                                      Số:         0000001

Ngày.5...tháng..5.năm 2018
 

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - KẾ TOÁN THUẾ VIỆT NAM
Mã số thuế:  0108596204
Địa chỉ: Phòng 601 Số 112, đường Mễ trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại:.......0339962333.........Số tài khoản........5788668888..............

Họ tên người mua hàng: Trần đại Mạnh
Tên đơn vị: Công ty Hải Nam
Mã số thuế: 0101837365
Địa chỉ: Số 5, Đường Nguyễn cảnh Dị, KĐT Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội

Hình thức thanh toán:..CK...Số tài khoản…711A46838889…..

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Điện thoại  Nokia

Chiếc

1

0

0

 

(Hàng khuyến mãi không thu tiền)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Cộng tiền                                                                                                    0

Thuế suất GTGT:   ..\ , Tiền thuế GTGT:                                                         0

Tổng cộng tiền thanh toán                                                                                0
Số tiền viết bằng chữ:.\Vậy khi xuất hóa đơn rồi thì 2 bên sẽ hạch toán như thế nào với hóa đơn hàng khuyến mãi, chi tiết mời các bạn xem thêm: Cách hạch toán hàng khuyến mãi

---------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

Kế Toán Trực Tuyến xin Chúc các bạn thành công!
 

Bài viết cùng danh mục