Cách viết hóa đơn bán hàng qua điện thoại theo quy định

Theo điểm đ khoản 2 điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định:

“đ) Tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”
- Riêng đối với việc mua hàng không trực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn. Khi lập hóa đơn tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX.”

NHƯ VẬY: Nếu mua hàng không trực tiếp như Mua hàng qua điện thoại thì:
- Trên hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký người mua
- Bên bán: Ghi rõ là Bán hàng qua điện thoại

----------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Cách viết hóa đơn bán hàng qua điện thoại:
- Các tiêu thức trên hóa đơn các bạn viết bình thường. Tiêu thức "Người mua hàng (Ký, ghi rõ họ tên)" -> Ghi là: Bán hàng qua điện thoại.

 

 Mẫu số: 01GTKT3/001

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ký hiệu: AA/18P

Liên 1: Lưu                                 Số:         0000001

Ngày.18.tháng.12 năm 2018
 

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - KẾ TOÁN THUẾ VIỆT NAM
Mã số thuế: 0108596204
Địa chỉ:Phòng 601 Số 112, đường Mễ trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0339962333...Số tài khoản: 5788668888

Họ tên người mua hàng: Nguyễn văn A
Tên đơn vị: Công ty TNHH TÙNG DUY
Mã số thuế: 0101563985
Địa chỉ: P205, tòa nhà A5, đường nguyễn cảnh dị, KĐT Đại Kim , Hà Nội

Hình thức thanh toán:    CK    ..Số tài khoản: 1234656789

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

5

6=4x5

 1

 Tủ lạnh SANYO

 chiếc

 6.000.000

 6.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Cộng tiền hàng:                                                                                      6.000.000

Thuế suất GTGT:   10 % .. , Tiền thuế GTGT:                                            600.000

Tổng cộng tiền thanh toán                                                                         6.600.000
Số tiền viết bằng chữ: Sáu triệu sáu trăm nghìn đồng

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Bán hàng qua điện thoại

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)

----------------------------------------------------------------------------------------------
 

Điều kiện đóng dấu bán hàng qua điện thoại:

Theo quy định tại Thông tư 39 bên trên: "Riêng đối với việc mua hàng không trực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX"
=> Tức là: Không trực tiếp mua hàng, 2 bên không không gặp nhau.

Một số Công văn cụ thể như sau:

-----------------------------------------------------------------------------------------
 

Theo Công văn số 60193/CT-TTHT ngày 5/9/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội

-----------------------------------------------------------------------------------------


Theo Công văn số 7515/CT-TTHT ngày 5/8/2016 của Cục Thuế TP. HCM

-----------------------------------------------------------------------------------------


Theo Công văn số 9353/CT-TTHT ngày 28/9/2016 của Cục Thuế TP. HCM:

--------------------------------------------------------------------
 

Câu hỏi: Nguyễn Thị Anh Đào - Chi nhánh Tổng Công Ty Thương Mại Sài Gòn - TNHH MTV - TTTM Satra Đường Phạm Hùng:

- Công ty chúng tôi có ký hợp đồng cung cấp dịch vụ (ví dụ như cho thuê mặt bằng, quảng cáo, thuê vị trí trưng bày...). Công ty đối tác không đến nhận hóa đơn trực tiếp mà muốn Công ty chúng tôi gửi liên đỏ hóa đơn bằng đường bưu điện cho họ.
- Công ty chúng tôi xin hỏi như vậy có đúng không? Nếu gửi hóa đơn bằng đường bưu điện thì công ty chúng tôi có được phép đóng mộc "Bán hàng qua điện thoại" lên hóa đơn không? Hay đơn vị mua hàng phải ký nhận đủ 3 liên thì hóa đơn mới hợp lệ?

Trả lời: Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh:

Căn cứ điểm đ Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTCstatus2 ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về tiêu thức "người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)";
 
Trường hợp Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ (ví dụ như cho thuê mặt bằng, quảng cáo, thuê vị trí trưng bày...) không thuộc trường hợp "bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì khi lập hoá đơn xuất giao cho khách hàng, tại tiêu thức "người mua hàng" vẫn phải ký đủ trên 3 liên hóa đơn.
 
Trường hợp Công ty đóng dấu mộc "Bán hàng qua điện thoại" lên hóa đơn và gửi liên đỏ hóa đơn bằng đường bưu điện cho khách hàng là không đúng quy định.

----------------------------------------------------------------------------------------Chú ý:
- Nếu người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế thì vẫn phải lập hóa đơn, trên tiêu thức “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua” ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

 

 Mẫu số: 01GTKT3/001

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ký hiệu: AA/17P

Liên 1: Lưu                                 Số:         0000001

Ngày........tháng.......năm 2018
 

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - KẾ TOÁN THUẾ VIỆT NAM
Mã số thuế: 0108596204
Địa chỉ: Phòng 601 Số 112, đường Mễ trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0339962333 ...Số tài khoản: 5788668888

Họ tên người mua hàng:
Tên đơn vị:  người mua không lấy hóa đơn
Mã số thuế:  
Địa chỉ:

Hình thức thanh toán:    CK    ..Số tài khoản: 1234656789

 

Chi tiết xem thêm: Cách viết hoá đơn giá trị gia tăng

 

_______________________________________________

 KẾ TOÁN TRỰC TUYẾN: Chuyên đào tạo kế toán thực tế
 

Bài viết cùng danh mục