Mẫu 01 Nghị định 119 Tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Mẫu 01 Tờ khai Đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử
(Kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ)

------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 
TỜ KHAI
Đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

 

Tên người nộp thuế: Kế Toán Trực Tuyến
Mã số thuế: 0108596204
Người liên hệ: Vũ Gia Sang
Địa chỉ liên hệ: Phòng 601 Số 112, đường Mễ trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Địa chỉ thư điện tử: ketoantructuyen247@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 098511xxx

Theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 09 năm 2018 của Chính phủ, chúng tôi/tôi thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử. Chúng tôi/tôi đăng ký/thay đổi thông tin đã đăng ký với cơ quan thuế về việc sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

- Áp dụng hóa đơn điện tử:
 
  □ Có mã của cơ quan thuế
    □ Không có mã của cơ quan thuế

- Đăng ký giao dịch qua:
    □ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (theo khoản...Điều ...Nghị định)
 
  □ Tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử

- Loại hóa đơn sử dụng:
    □ Hóa đơn GTGT
    □ Hóa đơn bán hàng
    □ Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền
    □ Các loại hóa đơn khác

- Danh sách chứng thư số sử dụng:

STT

Tên tổ chức cơ quan chứng thực/cấp/công nhận chữ ký số, chữ ký điện tử

Số sê-ri chứng thư

Thời hạn sử dụng chứng thư số

Hình thức đăng ký (Thêm mới, gia hạn, ngừng sử dụng)

Từ ngày

Đến ngày

 

01 

NEWTEL-CA v2

54 01 01 09 ff d6 af ca 46 5f b1 49 74 fe 6a e5

 04/05/2019

11/08/2022 

Thêm mới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.
 

 

……, ngày…….. tháng….. năm…..
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)


-----------------------------------------------------------------------------

 
Tờ khai Mẫu 01 Nghị định 119 về tại đây:

TẢI VỀ

 
Nếu bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:
Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: ketoantructuyen247@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

 

Xem thêm: Cách đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

 

-----------------------------------------------------------------
Kế Toán Trực Tuyến chúc bạn thành công!

Bài viết cùng danh mục